Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wykonanie Budżetu Gminy:
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31 marca 2006 ( I kwartał)

 Wałcz, dnia 28.04.2006 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Wałcz podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 marca 2006 roku, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w I kwartale 2006 roku.WÓJT GMINY WAŁCZ

PIOTR ŚWIDERSKI


ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 MARCA 2006 ROKU

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 MARCA 2006 ROKU

Lista osób fizycznych i prawnych, którym umorzono zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę

Lista osób fizycznych i prawnych, którym odroczono lub rozłożono na raty należności podatkowe.

lista osób fizycznych i prawnych, których zwolniono z należności podatkowych

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2006-05-19 10:01:11
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2006-06-05 11:57:19 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Lista osób fizycznych i prawnych, którym umorzono zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę
 Lista osób fizycznych i prawnych, którym odroczono lub rozłożono na raty należności podatkowe.
 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 MARCA 2006 ROKU
 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 MARCA 2006 ROKU
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011