Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Protokoły kontroli Urzędu Gminy:

Protokół z kontroli NIK z dnia 6.08.2009 - Kontrolą objęto zbywanie nieruchomości gminnych w Gminie Wałcz.12 Sierpnia 2009

Kontrola finansowa programu / Szkoła Marzeń / - Gimnazjum w Lubnie9 Lipca 2008

Protokół z kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa w 2006 roku oraz prawidłowość wykorzystania dotacji celowych15 Maja 2007

PROTOKÓŁ KONTROLI PODATKOWEJ Z DNIA 11.05.2007 ROKU15 Maja 2007

Konrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy Wałcz przez Archiwum Państwowe w Poznaniu (Oddział w Pile)18 Listopad 2005

Najwyższa Izba Kontroli - kontrola wywiązywania się Gminy z obowiązku udostępniania informacji publicznej w latach 2003-2005.18 Listopad 2005

 
. .
BIP - liczba wejść: 160440