Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Dokumenty do pobrania

szukaj
.sortuj w/g tytułów.sortuj w/g typów
1.Wniosek0.02 kbDokument Word(*.doc)
2.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
3.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
4.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
5.Załącznik nr 40.03 kbDokument Word(*.doc)
6.Załącznik nr 50.03 kbDokument Word(*.doc)
7.Załącznik nr 60.03 kbDokument Word(*.doc)
8.Załącznik nr 70.03 kbDokument Word(*.doc)
9.Załącznik nr 80.03 kbDokument Word(*.doc)
10.Załącznik nr 90.03 kbDokument Word(*.doc)
11.Załącznik nr 100.03 kbDokument Word(*.doc)
12.Załącznik nr 110.03 kbDokument Word(*.doc)
13.Załącznik nr 120.03 kbDokument Word(*.doc)
14.Załącznik nr 130.03 kbDokument Word(*.doc)
15.Załącznik nr 140.03 kbDokument Word(*.doc)
16.Załącznik nr 150.03 kbDokument Word(*.doc)
17.Statut Gminy Wałcz0.03 kbDokument Word(*.doc)
18.Załącznik 1 do Uchwały Nr XiX/94/040.05 kbDokument Word(*.doc)
19.Załącznik nr 1 do Statutu0.04 kbDokument Word(*.doc)
20.Załącznik nr 2 do Statutu0.04 kbDokument Word(*.doc)
21.Załącznik nr 3 do Statutu0.04 kbDokument Word(*.doc)
22.Załącznik nr 4 do Statutu Regulamin Rady Gminy0.06 kbDokument Word(*.doc)
23.Załącznik nr 5 do Ststutu Regukamin K.Rewizyjnej0.06 kbDokument Word(*.doc)
24.Załącznik nr 6 do Statutu Regulamin K.Radnych0.06 kbDokument Word(*.doc)
25.Piotr Świderski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
26.Janusz Bartczak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
27.Sylwia Siemko0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
28.Krystyna Światowa0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
29.Edward Ogrodowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
30.Jan Laskownicki0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
31.Krystyna Marchwiak Stępień0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
32.Agnieszka Żebrowska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
33.Alicja Osuch0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
34.Grażyna Florczak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
35.Jan Krzysztoń0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
36.Jan Laskownicki0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
37.Janusz Bartczak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
38.Joanna Łukasiewicz-Rychlik0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
39.Józef Ziomek0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
40.Krystyna Marchwiak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
41.Krystyna Stępień0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
42.Krystyna Światowa0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
43.Maria Kobiałko-Morawska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
44.Paweł Grzyl0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
45.Piotr Świderski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
46.Załącznik nr 10.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
47.Uzasadnienie0.03 kbDokument Word(*.doc)
48.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
49.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
50.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
51.Załącznik nr 40.03 kbDokument Word(*.doc)
52.Załącznik nr 50.03 kbDokument Word(*.doc)
53.Formularz wniosku o przyznanie dadatku mieszkaniowego0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
54.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
55.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
56.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
57.Załącznik nr 40.03 kbDokument Word(*.doc)
58.UZASADNIENIE0.03 kbDokument Word(*.doc)
59.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
60.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
61.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
62.Wniosek o wydanie dowodu osobistego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
63.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
64.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
65.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
66.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
67.Zgłoszenie pobytu czasowego (ponad 2 miesiące)0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
68.Zgłoszenie pobytu czasowego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
69.Zgłoszenie pobytu stałego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
70.Zgłoszenie pobytu stałego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
71.Bogusława Jadwiga Wojdyło0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
72.Agnieszka Żebrowska0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
73.Alicja Łucja Osuch0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
74.Dariusz Szałowiński0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
75.Edward Ogrodowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
76.Florian Jerzy Guzowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
77.Grażyna Florczak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
78.Grzyl Paweł0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
79.Henryk Meslin0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
80.Jan Krzysztoń0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
81.Jan Uran0.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
82.Janusz Leonard Pińkowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
83.Joanna Rychlik Łukasiewicz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
84.Józef Ziomek0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
85.Leszek Grygorcewicz0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
86.Maria Janina Kobiałko Morawska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
87.Marian Leśniak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
88.Osmulski Zbigniew Tadeusz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
89.Piotr Marszałek0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
90.Roman Morawski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
91.Ryszard Piaskowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
92.Stefania Olechnowicz0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
93.Teresa Tunkiewicz0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
94.Załącznik do Uchwały nr XXXVI/183/05 z dnia 30.08.20050.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
95.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0.06 kbDokument Word(*.doc)
96.Statut Sołectwa0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
97.DECYZJA 6134/20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
98.Decyzja 6134(2)/20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
99.Decyzja 6134(1)20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
100.Protokół kontroli0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
101.Wystąpienie pokontrolne NIK0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
102.Decyzja 6134(4)20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
103.Protokół kontroli archiwum0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
104.Wystąpienie pokontrolne archiwum0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
105.Decyzja 3110-I-16-050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
106.Załącznik nr 1: Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków wedłóg działów na rok 20060.1 kbDokument Word(*.doc)
107.Załącznik nr 3: Dochody budżetu Gminy Wałcz związane z realizacją zadań własnych w roku 20060.1 kbDokument Word(*.doc)
108.Załącznik nr 2: Projekt budżetu Gminy Wałcz na rok 20060.07 kbDokument Word(*.doc)
109.Załącznik nr 4: Dochody budżetu Gminy Wałcz z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkocholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w roku 20060.17 kbDokument Word(*.doc)
110.Załącznik nr 5: Dochody budżetu Gminy Wałcz związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 roku0.16 kbDokument Word(*.doc)
111.Załącznik nr 6: Wydatki budżetu Gminy Wałcz w 2006 roku0.07 kbDokument Word(*.doc)
112.Wydatki budżetu Gminy Wałcz związane z realizacją zadań własnych0.08 kbDokument Word(*.doc)
113.Wydatki budżetu Gminy Wałcz związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2006 roku0.18 kbDokument Word(*.doc)
114.WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2006 ROKU0.15 kbDokument Word(*.doc)
115.PRZYCHODY I ROZCHODY0.03 kbDokument Word(*.doc)
116.WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIAZCJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI (GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA) NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2006 ROKU0.15 kbDokument Word(*.doc)
117.LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.1 kbDokument Word(*.doc)
118.WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU0.17 kbDokument Word(*.doc)
119.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W ROKU 20060.09 kbDokument Word(*.doc)
120.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU0.11 kbDokument Word(*.doc)
121.Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Wałcz NA LATA 2006-20070.08 kbDokument Word(*.doc)
122.Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Wałcz na dzień 31 października 2005 roku0.11 kbDokument Word(*.doc)
123.ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WAŁCZ0.06 kbDokument Word(*.doc)
124.Załącznik nr 160.03 kbDokument Word(*.doc)
125.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
126.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
127.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
128.Załącznik nr 40.03 kbDokument Word(*.doc)
129.Załącznik nr 50.03 kbDokument Word(*.doc)
130.Załącznik nr 60.03 kbDokument Word(*.doc)
131.Załącznik nr 70.03 kbDokument Word(*.doc)
132.Załącznik nr 80.03 kbDokument Word(*.doc)
133.Załącznik nr 90.03 kbDokument Word(*.doc)
134.Załącznik nr 100.03 kbDokument Word(*.doc)
135.Załącznik nr 110.03 kbDokument Word(*.doc)
136.Załącznik nr 120.03 kbDokument Word(*.doc)
137.Załącznik nr 130.03 kbDokument Word(*.doc)
138.Wystąpienie pokontrolne0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
139.SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? (realizacja budżetu 2004)0.08 kbDokument Word(*.doc)
140.Janusz Bartczak (oświadczenie o współmałżonce)0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
141.Krystyna Światowa (oświadczenie o współmałżonku)0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
142.Piotr Świderski (oświadczenie o współmałżonce)0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
143.Piotr Swiderski (oświadczenie o współmałżonce - umowy cywilnoprawne)0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
144.deklaracja na podatek leśny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
145.deklaracja na podatek rolny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
146.informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
147.Decyzja RBOŚ 6134(1)20060.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
148.Edward Ogrodowski (oświadczenie o współmałżonce)0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
149.Zarządzenie nr 1/20060.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
150.Raport oddzialywania Gostomia 10.20050.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
151.ZAŁĄCZNIK NR 1 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROKU0.13 kbDokument Word(*.doc)
152.ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK0.12 kbDokument Word(*.doc)
153.ZAŁĄCZNIK NR 2 - BUDŻET GMINY WAŁCZ NA 2006 ROK0.06 kbDokument Word(*.doc)
154.ZAŁĄCZNIK NR 3 - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2006 ROKU0.11 kbDokument Word(*.doc)
155.ZAŁĄCZNIK NR 4 - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ Z OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2006 ROKU0.17 kbDokument Word(*.doc)
156.ZAŁĄCZNIK NR 5 - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2006 ROKU0.17 kbDokument Word(*.doc)
157.ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.07 kbDokument Word(*.doc)
158.ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2006 ROKU0.1 kbDokument Word(*.doc)
159.ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO ROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU0.21 kbDokument Word(*.doc)
160.ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2006 ROKU0.17 kbDokument Word(*.doc)
161.ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZYCHODY I ROZCHODY0.05 kbDokument Word(*.doc)
162.ZAŁĄCZNIK NR 11 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIAZCJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI (GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA) NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2006 ROKU0.17 kbDokument Word(*.doc)
163.ZAŁĄCZNIK NR 12 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.12 kbDokument Word(*.doc)
164.ZAŁĄCZNIK NR 13 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU0.19 kbDokument Word(*.doc)
165.ZAŁĄCZNIK NR 14 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2006 ROKU0.11 kbDokument Word(*.doc)
166.ZAŁĄCZNIK NR 15 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU0.08 kbDokument Word(*.doc)
167.ZAŁĄCZNIK NR 16 - Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Wałcz na lata 2006-20070.1 kbDokument Word(*.doc)
168.ZAŁĄCZNIK NR 10.03 kbDokument Word(*.doc)
169.ZAŁĄCZNIK NR 20.03 kbDokument Word(*.doc)
170.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
171.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
172.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
173.Załącznik nr 40.03 kbDokument Word(*.doc)
174.Załącznik nr 60.03 kbDokument Word(*.doc)
175.Załączniki 1, 2, 30.03 kbDokument Word(*.doc)
176.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
177.Załącznik nr 10.03 kbDokument Word(*.doc)
178.Załącznik nr 20.03 kbDokument Word(*.doc)
179.Załącznik nr 30.03 kbDokument Word(*.doc)
180.Regulamin wynagradzania nauczycieli0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
181.ZARZĄDZENIE NR 73/2005 Z DNIA 30 GRUDNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
182.ZARZĄDZENIE NR 72/05 Z DNIA 1 GRUDNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
183.ZARZĄDZENIE NR 71/05 Z DNIA 28 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
184.ZARZĄDZENIE NR 70/05 Z DNIA 28 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
185.ZARZĄDZENIE NR 69/05 Z DNIA 23 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
186.ZARZĄDZENIE NR 68/05 Z DNIA 23 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
187.ZARZĄDZENIE NR 68/05 Z DNIA 23 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
188.ZARZĄDZENIE NR 66/05 Z DNIA 15 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
189.ZARZĄDZENIE NR 65/05 Z DNIA 15 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
190.ZARZĄDZENIE NR 64/05 Z DNIA 15 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
191.ZARZĄDZENIE NR 63/05 Z DNIA 14 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
192.ZARZĄDZENIE NR 62/05 Z DNIA 2 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
193.ZARZĄDZENIE NR 61/05 Z DNIA 2 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
194.ZARZĄDZENIE NR 60/05 Z DNIA 2 LISTOPADA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
195.ZARZĄDZENIE NR 59/05 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
196.ZARZĄDZENIE NR 58/05 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
197.ZARZĄDZENIE NR 57/05 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
198.ZARZĄDZENIE NR 56/05 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
199.ZARZĄDZENIE NR 55/05 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
200.ZARZĄDZENIE NR 54/05 Z DNIA 15 WRZEŚNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
201.ZARZĄDZENIE NR 53/05 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
202.ZARZĄDZENIE NR 52/05 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
203.ZARZĄDZENIE NR 51/05 Z DNIA 5 WRZEŚNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
204.ZARZĄDZENIE NR 50/05 Z DNIA 2 WRZEŚNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
205.ZARZĄDZENIE NR 49/05 Z DNIA 16 SIERPNIA 2005 - CZ. I0.03 kbArchiwum RAR(*.rar)
206.ZARZĄDZENIE NR 49/05 Z DNIA 16 SIERPNIA 2005 - CZ. II0.03 kbArchiwum RAR(*.rar)
207.ZARZĄDZENIE NR 48/05 Z DNIA 16 SIERPNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
208.ZARZĄDZENIE NR 47/05 Z DNIA 16 SIERPNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
209.ZARZĄDZENIE NR 46/05 Z DNIA 16 SIERPNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
210.ZARZĄDZENIE NR 45/05 Z DNIA 1 SIERPNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
211.ZARZĄDZENIE NR 44/05 Z DNIA 18 LIPCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
212.ZARZĄDZENIE NR 43/05 Z DNIA 11 LIPCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
213.ZARZĄDZENIE NR 42/05 Z DNIA 30 CZERWCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
214.ZARZĄDZENIE NR 41/05 Z DNIA 30 CZERWCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
215.ZARZĄDZENIE NR 40/05 Z DNIA 30 CZERWCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
216.PLAN PRACY  I  KONTROLI  KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY GMINY W WAŁCZU NA  I  PÓŁROCZE 2006.0.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
217.ZARZĄDZENIE NR 37/05 Z DNIA 22 CZERWCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
218.ZARZĄDZENIE NR 36/05 Z DNIA 1 CZERWCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
219.ZARZĄDZENIE NR 35/05 Z DNIA 20 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
220.ZARZĄDZENIE NR 34/05 Z DNIA 19 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
221.ZARZĄDZENIE NR 33/05 Z DNIA 19 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
222.ZARZĄDZENIE NR 32/05 Z DNIA 19 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
223.ZARZĄDZENIE NR 31/05 Z DNIA 19 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
224.ZARZĄDZENIE NR 30/05 Z DNIA 19 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
225.ZARZĄDZENIE NR 29/05 Z DNIA 19 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
226.ZARZĄDZENIE NR 28/05 Z DNIA 19 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
227.ZARZĄDZENIE NR 27/05 Z DNIA 19 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
228.ZARZĄDZENIE NR 26/05 Z DNIA 5 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
229.ZARZĄDZENIE NR 25/05 Z DNIA 5 MAJA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
230.ZARZĄDZENIE NR 24/05 Z DNIA 25 KWIETNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
231.ZARZĄDZENIE NR 23/05 Z DNIA 25 KWIETNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
232.ZARZĄDZENIE NR 22/05 Z DNIA 25 KWIETNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
233.ZARZĄDZENIE NR 21/05 Z DNIA 25 KWIETNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
234.ZARZĄDZENIE NR 20/05 Z DNIA 1 KWIETNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
235.ZARZĄDZENIE NR 19/05 Z DNIA 25 MARCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
236.ZARZĄDZENIE NR 18/05 Z DNIA 26 MARCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
237.ZARZĄDZENIE NR 17/05 Z DNIA 14 MARCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
238.ZARZĄDZENIE NR 17/1/05 Z DNIA 14 MARCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
239.ZARZĄDZENIE NR 16/05 Z DNIA 7 MARCA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
240.ZARZĄDZENIE NR 15/05 Z DNIA 7 MARCA 20050.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
241.ZARZĄDZENIE NR 14/05 Z DNIA 15 LUTEGO 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
242.ZARZĄDZENIE NR 13/05 Z DNIA 15 LUTEGO 20050.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
243.ZARZĄDZENIE NR 12/05 Z DNIA 3 LUTEGO 20050.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
244.ZARZĄDZENIE NR 11/05 Z DNIA 27 STYCZNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
245.ZARZĄDZENIE NR 10/05 Z DNIA 27 STYCZNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
246.ZARZĄDZENIE NR 9/05 Z DNIA 27 STYCZNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
247.ZARZĄDZENIE NR 8/05 Z DNIA 27 STYCZNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
248.ZARZĄDZENIE NR 7/05 Z DNIA 27 STYCZNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
249.ZARZĄDZENIE NR 06/05 Z DNIA 14 STYCZNIA 20050.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
250.ZARZĄDZENIE NR 5/05 Z DNIA 3 STYCZNIA 20050.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
251.ZARZĄDZENIE NR 4/05 Z DNIA 3 STYCZNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
252.ZARZĄDZENIE NR 3/05 Z DNIA 3 STYCZNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
253.ZARZĄDZENIE NR 2/05 Z DNIA 3 STYCZNIA 20050.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
254.ZARZĄDZENIE NR 1/05 Z DNIA 3 STYCZNIA 2005 CZ. II0.03 kbArchiwum RAR(*.rar)
255.ZARZĄDZENIE NR 1/05 Z DNIA 3 STYCZNIA 2005 CZ. I0.03 kbArchiwum RAR(*.rar)
256.ZARZĄDZENIE NR 81/04 Z DNIA 31 grudnia 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
257.ZARZĄDZENIE NR 80/04 Z DNIA 31 GRUDNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
258.ZARZĄDZENIE NR 79/04 Z DNIA 31 GRUDNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
259.ZARZĄDZENIE NR 78/04 Z DNIA 31 GRUDNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
260.ZARZĄDZENIE NR 77/04 Z DNIA 3 GRUDNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
261.ZARZĄDZENIE NR 76/04 Z DNIA 3 GRUDNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
262.ZARZĄDZENIE NR 75/04 Z DNIA 3 GRUDNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
263.ZARZĄDZENIE NR 74/04 Z DNIA 3 GRUDNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
264.ZARZĄDZENIE NR 73/04 Z DNIA 30 LISTOPADA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
265.ZARZĄDZENIE NR 72/04 Z DNIA 30 LISTOPADA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
266.ZARZĄDZENIE NR 71/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
267.ZARZĄDZENIE NR 70/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
268.ZARZĄDZENIE NR 69/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
269.ZARZĄDZENIE NR 68/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
270.ZARZĄDZENIE NR 67/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
271.ZARZĄDZENIE NR 66/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
272.ZARZĄDZENIE NR 65/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 CZ. III0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
273.ZARZĄDZENIE NR 65/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 CZ. II0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
274.ZARZĄDZENIE NR 65/04 Z DNIA 15 LISTOPADA 2004 CZ. I0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
275.ZARZĄDZENIE NR 64/04 Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
276.ZARZĄDZENIE NR 63/04 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
277.ZARZĄDZENIE NR 62/04 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
278.ZARZĄDZENIE NR 61/04 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
279.ZARZĄDZENIE NR 60/04 Z DNIA 7 WRZEŚNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
280.ZARZĄDZENIE NR 59/04 Z DNIA 30 SIERPNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
281.ZARZĄDZENIE NR 58/04 Z DNIA 30 SIERPNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
282.ZARZĄDZENIE NR 38/05 Z DNIA 01 CZERWCA 20050.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
283.ZARZĄDZENIE NR 39/05 Z DNIA 22 CZERWCA 20050.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
284.ZARZĄDZENIE NR 57/04 Z DNIA 30 SIERPNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
285.ZARZĄDZENIE NR 56/04 Z DNIA 30 SIERPNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
286.ZARZĄDZENIE NR 55/04 Z DNIA 30 SIERPNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
287.ZARZĄDZENIE NR 54/04 Z DNIA 30 SIERPNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
288.ZARZĄDZENIE NR 53/04 Z DNIA 18 SIERPNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
289.ZARZĄDZENIE NR 52/04 Z DNIA 18 SIERPNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
290.ZARZĄDZENIE NR 51/04 Z DNIA 14 LIPCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
291.ZARZĄDZENIE NR 50/04 Z DNIA 14 LIPCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
292.ZARZĄDZENIE NR 49/04 Z DNIA 14 LIPCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
293.ZARZĄDZENIE NR 48/04 Z DNIA 14 LIPCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
294.ZARZĄDZENIE NR 47/04 Z DNIA 14 LIPCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
295.ZARZĄDZENIE NR 46/04 Z DNIA 21 CZERWCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
296.ZARZĄDZENIE NR 45/04 Z DNIA 21 CZERWCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
297.ZARZĄDZENIE NR 44/04 Z DNIA 21 CZERWCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
298.ZARZĄDZENIE NR 43/04 Z DNIA 21 CZERWCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
299.ZARZĄDZENIE NR 42/04 Z DNIA 21 CZERWCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
300.ZARZĄDZENIE NR 41/04 Z DNIA 14 CZERWCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
301.ZARZĄDZENIE NR 40/04 Z DNIA 21 MAJA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
302.ZARZĄDZENIE NR 39/04 Z DNIA 21 MAJA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
303.ZARZĄDZENIE NR 38/04 Z DNIA 21 MAJA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
304.ZARZĄDZENIE NR 37/04 Z DNIA 21 MAJA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
305.ZARZĄDZENIE NR 37/04 Z DNIA 21 MAJA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
306.ZARZĄDZENIE NR 36/04 Z DNIA 21 MAJA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
307.ZARZĄDZENIE NR 35/04 Z DNIA 18 MAJA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
308.ZARZĄDZENIE NR 34/04 Z DNIA 18 MAJA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
309.ZARZĄDZENIE NR 33/04 Z DNIA 29 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
310.ZARZĄDZENIE NR 32/04 Z DNIA 29 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
311.ZARZĄDZENIE NR 31/04 Z DNIA 27 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
312.ZARZĄDZENIE NR 30/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
313.ZARZĄDZENIE NR 30/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
314.ZARZĄDZENIE NR 29/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
315.ZARZĄDZENIE NR 28/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
316.ZARZĄDZENIE NR 27/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
317.ZARZĄDZENIE NR 26/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
318.ZARZĄDZENIE NR 25/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
319.ZARZĄDZENIE NR 24/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
320.ZARZĄDZENIE NR 23/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
321.ZARZĄDZENIE NR 22/04 Z DNIA 21 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
322.ZARZĄDZENIE NR 22/04 Z DNIA 20 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
323.ZARZĄDZENIE NR 21/04 Z DNIA 14 KWIETNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
324.ZARZĄDZENIE NR 20/04 Z DNIA 18 MARCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
325.ZARZĄDZENIE NR 19/04 Z DNIA 18 MARCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
326.ZARZĄDZENIE NR 18/04 Z DNIA 27 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
327.ZARZĄDZENIE NR 17/04 Z DNIA 15 MARCA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
328.ZARZĄDZENIE NR 16/04 Z DNIA 27 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
329.ZARZĄDZENIE NR 15/04 Z DNIA 27 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
330.ZARZĄDZENIE NR 14/04 Z DNIA 23 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
331.ZARZĄDZENIE NR 13/04 Z DNIA 17 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
332.ZARZĄDZENIE NR 12/04 Z DNIA 17 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
333.ZARZĄDZENIE NR 11/04 Z DNIA 17 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
334.ZARZĄDZENIE NR 10/04 Z DNIA 17 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
335.ZARZĄDZENIE NR 9/04 Z DNIA 2 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
336.ZARZĄDZENIE NR 8/04 Z DNIA 2 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
337.ZARZĄDZENIE NR 7/04 Z DNIA 2 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
338.ZARZĄDZENIE NR 6/04 Z DNIA 2 LUTEGO 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
339.ZARZĄDZENIE NR 5/04 Z DNIA 12 STYCZNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
340.ZARZĄDZENIE NR 4/04 Z DNIA 12 STYCZNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
341.ZARZĄDZENIE NR 3/04 Z DNIA 5 STYCZNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
342.ZARZĄDZENIE NR 2/04 Z DNIA 5 STYCZNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
343.ZARZĄDZENIE NR 1/04 Z DNIA 5 STYCZNIA 20040.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
344.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok0.03 kbDokument Word(*.doc)
345.Załącznik Nr 1 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINY WAŁCZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
346.Załącznik Nr 2 ZESTAWIENIEZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW0.03 kbDokument Word(*.doc)
347.Załącznik Nr 3 Wykonanie wydatków Gminy Wałcz w 2005 roku0.03 kbDokument Word(*.doc)
348.Załącznik Nr 4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2005 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
349.Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów własnych za 2005rok Uzyskanych przez Administrację Samorządową Placówek Oświatowych Gminy Wałcz0.05 kbDokument Word(*.doc)
350.SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
351.SIWZ na wybudowanie zaplecza boiska0.05 kbDokument Word(*.doc)
352.Załącznik Nr 1- ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
353.Załącznik Nr 2 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
354.Załącznik Nr 3 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA ROK 20060.02 kbDokument Word(*.doc)
355.Załącznik Nr 4 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
356.Regulamin pracy komisji przetargowej.0.05 kbDokument Word(*.doc)
357.Agnieszka Agata Żebrowska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
358.Barbara Zofia Bukwald Fryca0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
359.Dariusz Tomasz Szałowiński0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
360.Edward Ogrodowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
361.Grażyna Florczak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
362.Henryk Meslin0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
363.Jan Krzysztoń0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
364.Joanna Rychlik Łukasiewicz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
365.Józef Ziomek0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
366.Krystyna Światowa0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
367.Leszek Grygorcewicz0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
368.Maria Janina Kobiałko-Morawska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
369.Paweł Jacek Grzyl0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
370.Roman Morawski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
371.Sylwia Teresa Siemko0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
372.Teresa Tunkiewicz0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
373.Bogusława Jadwiga Wojdyła0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
374.Florian Jerzy Guzowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
375.Halina Stachowiak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
376.Jan Laskownicki0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
377.Jan Uran0.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
378.Janusz Bartczak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
379.Janusz Leonard Pińkowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
380.Jolanta Wegner0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
381.Krystyna Marchwiak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
382.Marian Leśniak0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
383.Piotr Marszałek.pdf0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
384.Piotr Marszałek0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
385.Zbigniew Osmólski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
386.Stefania Olechnowicz0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
387.Ryszard Piaskowski0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
388.Załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
389.Załącznik nr 2 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
390.Załącznik nr 3 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK0.02 kbDokument Word(*.doc)
391.Załącznik nr 4 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
392.ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 MARCA 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
393.ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 MARCA 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
394.Lista osób fizycznych i prawnych, którym odroczono lub rozłożono na raty należności podatkowe.0.03 kbDokument Word(*.doc)
395.POROZUMIENIE MAJ 20060.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
396.Załącznik Nr 1 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
397.Załącznik Nr 2 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
398.Załącznik Nr 3 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK0.02 kbDokument Word(*.doc)
399.Załącznik Nr 4 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
400.Załącznik Nr 1 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
401.Lista osób fizycznych i prawnych, którym umorzono zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę0.03 kbDokument Word(*.doc)
402.lista osób fizycznych i prawnych, których zwolniono z należności podatkowych0.04 kbDokument Word(*.doc)
403.Wniosek dotyczący zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
404.Kosztorys ofertowy0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
405.SIWZ Budowa sieci wodociągowej przesyłowej w miejscowości Zdbice0.08 kbDokument Word(*.doc)
406.Treść umowy w sprawie partycypacji Gminy Wałcz w budowie chodnika w miejscowości Chwiram.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
407.Załącznik Nr 1 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
408.Załącznik Nr 2 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
409.Załącznik Nr 3 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK0.02 kbDokument Word(*.doc)
410.Załącznik Nr 4 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
411.1230.07 kbDokument Word(*.doc)
412.4560.05 kbDokument Word(*.doc)
413.ogłoszenie przewozy szkolne 20060.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
414.ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
415.ZAŁĄCZNIK NR 1 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU NA 2006 ROK0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
416.Rozkład Jazdy - załącznik nr 30.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
417.SIWZ Przewozy szkolne 20060.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
418.Regulamin pracy komisji przetargowej0.05 kbDokument Word(*.doc)
419.ZARZĄDZENIE NR 14/II/05 Z DNIA 25 KWIETNIA 20050.02 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
420.INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wałcz za I półrocze 2006 roku0.02 kbDokument Word(*.doc)
421.Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów własnych za I półrocze 2006 roku0.03 kbDokument Word(*.doc)
422.ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW0.04 kbDokument Word(*.doc)
423.ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW0.04 kbDokument Word(*.doc)
424.SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
425.ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 30 CZERWCA 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
426.ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 30 CZERWCA 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
427.REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WAŁCZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
428.SIWZ na budowe sieci kanalizacyjnej Wałcz Drugi0.06 kbDokument Word(*.doc)
429.Kosztorys ofertowy - Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
430.Opis techniczny - Kanalizacja grawitacyjna i tłoczna0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
431.SIWZ - Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus.0.04 kbDokument Word(*.doc)
432.Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja0.05 kbDokument Word(*.doc)
433.ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY: Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych zarządzonych na 12 listopada 2006 roku.0.04 kbDokument Word(*.doc)
434.załącznik nr 1: ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
435.Załącznik nr 2: ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
436.Załącznik nr 3: ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK0.02 kbDokument Word(*.doc)
437.Załącznik nr 4: LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
438.ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR L/250/060.04 kbDokument Word(*.doc)
439.Załącznik nr 4 do uchwały nr L/250/060.04 kbDokument Word(*.doc)
440.Załącznik nr 1: ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.02 kbDokument Word(*.doc)
441.Załącznik nr 2: ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbDokument Word(*.doc)
442.Załącznik nr 3: ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2006 ROK0.02 kbDokument Word(*.doc)
443.Załącznik nr 4: LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.02 kbDokument Word(*.doc)
444.Odrocz raty do 30.09.20060.04 kbDokument Word(*.doc)
445.Umorzenia podatku do 30.09.20060.04 kbDokument Word(*.doc)
446.Zwol 100 ha do 30.09.20060.04 kbDokument Word(*.doc)
447.Zestawienie wydatków na 30.09.20060.02 kbDokument Word(*.doc)
448.Zestawienie dochodów na 30.09.20060.02 kbDokument Word(*.doc)
449.Załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia 72/060.04 kbDokument Word(*.doc)
450.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓ ZAMÓWIENIA0.06 kbDokument Word(*.doc)
451.OPIS TECHNICZNY0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
452.PRZEDMIARY ROBÓT CZ. I0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
453.PRZEDMIARY ROBÓT CZ. II0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
454.ZAŁ. NR 1 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.07 kbDokument Word(*.doc)
455.ZAŁ. NR 2 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.08 kbDokument Word(*.doc)
456.ZAŁ. NR 3 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW0.09 kbDokument Word(*.doc)
457.U-III-12-06 załącznik 1: ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbDokument Word(*.doc)
458.U-III-12-06 ZAŁĄCZNIK 2: ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbDokument Word(*.doc)
459.U-III-12-06 ZAŁĄCZNIK 3: ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW0.04 kbDokument Word(*.doc)
460.U-III-12-06 ZAŁĄCZNIK 4: LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2006 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
461.Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.0.04 kbDokument Excel(*.xls)
462.Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
463.Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU0.05 kbDokument Word(*.doc)
464.Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ Z OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2007 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
465.Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
466.Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
467.Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
468.Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Wałcz - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku0.03 kbDokument Word(*.doc)
469.Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
470.Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy w Wałczu - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
471.Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Wałcz - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku0.03 kbDokument Word(*.doc)
472.Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Wałcz0.03 kbDokument Word(*.doc)
473.Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Wałcz - Dochody - podział według źródła pochodzenia0.03 kbDokument Word(*.doc)
474.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2006 - Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Wałcz na dzień 31 października 2006 roku0.04 kbDokument Word(*.doc)
475.MIENIE KOMUNALNE - ZESTAWIENIE ZBIORCZE0.04 kbDokument Word(*.doc)
476.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/06 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku0.03 kbDokument Word(*.doc)
477.Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/06 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku0.03 kbDokument Word(*.doc)
478.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/06 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
479.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/06 - Dochody - podział według źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
480.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/06 - Wydatki budżetu gminy w 2007 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
481.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/06 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
482.Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/10/06 - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
483.Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/10/06 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
484.ałącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/10/06 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
485.Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/06 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
486.Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/06 - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ Z OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2007 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
487.Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/10/06 -0.05 kbDokument Word(*.doc)
488.Załącznik nr 12 do Uchwały Nr III/10/06 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne0.04 kbDokument Excel(*.xls)
489.Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/10/06 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
490.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/07 - Dochody - podział według źródła pochodzenia.0.03 kbDokument Word(*.doc)
491.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/07 - PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2007 ROK.0.03 kbDokument Word(*.doc)
492.termomodernizacja - gostomia0.07 kbDokument Word(*.doc)
493.termomodernizacja - witankowo0.07 kbDokument Word(*.doc)
494.termomodernizacja - różewo0.07 kbDokument Word(*.doc)
495.TERMOMODERNIZACJA - STRĄCZNO0.07 kbDokument Word(*.doc)
496.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa linii oświetlenia ulicznego wsi Ostrowiec.0.08 kbDokument Word(*.doc)
497.SIWZ Dostawa koparko - ładowarki kołowej.0.05 kbDokument Word(*.doc)
498.Uchwała RIO z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
499.Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/07 Gminnej Komisji Wyborczej0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
500.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0.08 kbDokument Word(*.doc)
501.Załączniki 1,2,3 do Uchwały nr IV/26/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.0.05 kbDokument Word(*.doc)
502.Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/26/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. - WPI0.06 kbDokument Word(*.doc)
503.plan pracy Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2007 roku.0.05 kbDokument Word(*.doc)
504.PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WAŁCZU NA I PÓŁROCZE 2007.0.06 kbDokument Word(*.doc)
505.Wybory Sołtysów 20070.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
506.Opis techniczny - Budowa sieci wodociągowej Lubno - Omulno0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
507.Przedmiar robót - Budowa sieci wodociągowej Lubno - Omulno0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
508.SIWZ - Budowa sieci wodociągowej Lubno - Omulno0.06 kbDokument Word(*.doc)
509.SIWZ - Budowa studni głębinowej w miejscowości Witankowo0.04 kbDokument Word(*.doc)
510.Projekt prac geologicznych - Budowa studni głębinowej w miejscowości Witankowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
511.Przedmiar robót - Budowa studni głębinowej w miejscowości Witankowo0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
512.Załącznik nr 1 do uchwały V/29/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
513.Załącznik nr 2 do uchwały V/29/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
514.Załącznik nr 3 do uchwały V/29/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW0.03 kbDokument Word(*.doc)
515.Załącznik nr 4 do uchwały V/29/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
516.Załączniki 1-2 do zarządzenia nr 59/2060.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
517.Załącznik nr 1 do zarządzenia 66/20060.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
518.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
519.Załączniki 1-2 do zarządzenia nr 82/20060.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
520.Budowa studni głębinowej - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej0.08 kbDokument Word(*.doc)
521.1 Statut sołectwa Chude0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
522.2 Statut sołectwa Chwiram0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
523.3 Statut sołectwa Czechyń0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
524.4 Statut sołectwa Dębołęka0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
525.5 Statut sołectwa Dobino0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
526.6 Statut sołectwa Dzikowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
527.7 Statut sołectwa Golce0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
528.8 Statut sołectwa Gostomia0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
529.9 Statut sołectwa Górnica0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
530.10 Statut sołectwa Karsibór0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
531.11 Statut sołectwa Kłebowiec0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
532.12 Statut sołectwa Kolno0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
533.13 Statut sołectwa Kłosowo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
534.14 Statut sołectwa Laski Wałeckie0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
535.15 Statut sołectwa Lubno0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
536.16 Statut sołectwa Łąki0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
537.17 Statut sołectwa Ługi Wałeckie0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
538.18 Statut sołectwa Nakielno0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
539.19 Statut sołectwa Ostrowiec0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
540.20 Statut sołectwa Prusinowo0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
541.21 Statut sołectwa Przybkowo0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
542.22 Statut sołectwa Rudki0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
543.23 Statut sołectwa Rutwica0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
544.24 Statut sołectwa Różewo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
545.25 Statut sołectwa Strączno0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
546.26 Statut sołectwa Szwecja0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
547.27 Statut sołectwa Świętosław0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
548.28 Statut sołectwa Witankowo0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
549.29 Statut sołectwa Wiesiółka0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
550.30 Statut sołectwa Wałcz Drugi0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
551.31 Statut sołectwa Zdbice0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
552.Załącznik do U. nr V/30/07 - Regulamin wynagradzania nauczycieli0.07 kbDokument Word(*.doc)
553.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2007 r.0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
554.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2007 r.0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
555.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2007 r.0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
556.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2007 r.0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
557.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2007 r.0.03 kbDokument Word(*.doc)
558.SPRAWOZDANIE OPISOWO – ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
559.Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów własnych za 2006 rok Uzyskanych przez Administracje Samorządową Placówek Oświatowych Gminy Wałcz0.04 kbDokument Word(*.doc)
560.SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
561.Załącznik nr 1 - Wykaz dotacji celowych przekazanych dla Gminy Wałcz w 2006 roku0.06 kbDokument Word(*.doc)
562.Załącznik nr 2 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
563.Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków Gminy Wałcz w 2006 roku0.04 kbDokument Word(*.doc)
564.Załącznik nr 4 - ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2006 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
565.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-Gostomia0.09 kbDokument Word(*.doc)
566.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-Witankowo0.09 kbDokument Word(*.doc)
567.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-Różewo0.08 kbDokument Word(*.doc)
568.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-Różewo0.08 kbDokument Word(*.doc)
569.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-Strączno0.09 kbDokument Word(*.doc)
570.Janusz Bartczak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
571.Jolanta Wegner0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
572.Krystyna Marchwiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
573.Krystyna Światowa0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
574.Sylwia Siemko0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
575.Załącznik Nr 1 do Uchwały VII/45/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
576.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/45/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
577.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/45/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
578.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr VII/45/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
579.Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej0.09 kbDokument Word(*.doc)
580.Agnieszka Agata Żebrowska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
581.Elżbieta Kowalska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
582.Grażyna Florczak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
583.Halina Stachowiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
584.Jan Krzysztoń0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
585.Joanna Ewa Rychlik Łukasiewicz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
586.Maria Janina Kobiałko Morawska0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
587.Piotr Paweł Marszałek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
588.Stefania Olechnowicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
589.SIWZ - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w m. Strączno0.04 kbDokument Word(*.doc)
590.Opis techniczny - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w m. Strączno0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
591.Przedmiar robót - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w m. Strączno0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
592.PROTOKÓŁ KONTROLI PODATKOWEJ Z DNIA 11 MAJA 2007 - Kontrola w zakresie zasadności bezpośredniego zwrotu podatku VAT0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
593.Protokół z kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa w 2006 roku oraz prawidłowość wykorzystania dotacji celowych w 2006 roku0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
594.Adrian Szatkowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
595.Agnieszka Cybulska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
596.Aldona Teresa Piaskowska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
597.Barbara Zofia Bukwald - Fryca0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
598.Dariusz Tomasz Szałowiński0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
599.Florian Jerzy Guzowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
600.Jan Kurowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
601.Jan Uran0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
602.Janusz Józef Marchewka0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
603.Mariusz Julian Jankowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
604.Mirosław Wiercioch0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
605.Robert Wojciech Wojdylak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
606.Tadeusz Biernat0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
607.Teresa Julianna Tunkiewicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
608.Witold Zalewski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
609.Przebudowa drogi gminnej Dobino – Przybkowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
610.Przebudowa drogi gminnej Karsibór – Rudki0.05 kbDokument Word(*.doc)
611.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w miejscowości Strączno.0.08 kbDokument Word(*.doc)
612.PLAKAT MSWIA0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
613.Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII/50/07 z dnia 29 maja 2007 roku - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
614.Załącznik Nr 2 do Uchwały VIII/50/07 z dnia 29 maja 2007 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
615.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/07 z dnia 29 maja 2007 r. - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW0.04 kbDokument Word(*.doc)
616.Załącznik Nr 4 do Uchwały VIII/50/07 z 29 maja 2007 roku - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
617.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/50/07 z 29 maja 2007 roku - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
618.SIWZ - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0.07 kbDokument Word(*.doc)
619.OPIS TECHNICZNY - Przepompownia w Karsiborze0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
620.PRZEDMIAR ROBÓT - Przepompownia w Karsiborze0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
621.Piotr Bogusław Świderski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
622.GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I RODZIN0.08 kbDokument Word(*.doc)
623.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przepompownia Karsibór0.1 kbDokument Word(*.doc)
624.SIWZ Przebudowa pomieszczeń szkolnych na mieszkalne w miejscowości Kłębowiec0.1 kbDokument Word(*.doc)
625.Przedmiar 1 - Przebudowa pomieszczeń szkolnych na mieszkalne w miejscowości Kłębowiec0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
626.Przedmiar 2 - Przebudowa pomieszczeń szkolnych na mieszkalne w miejscowości Kłębowiec0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
627.Przedmiar 3 - Przebudowa pomieszczeń szkolnych na mieszkalne w miejscowości Kłębowiec .pdf0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
628.Przedmiar 4 - Przebudowa pomieszczeń szkolnych na mieszkalne w miejscowości Kłębowiec0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
629.specyfikacja 1 - Przebudowa pomieszczeń szkolnych na mieszkalne w miejscowości Kłębowiec0.12 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
630.specyfikacja 2 - Przebudowa pomieszczeń szkolnych na mieszkalne w miejscowości Kłębowiec0.12 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
631.wniosek o wydanie dowodu osobistego0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
632.ZAŁĄCZNIKI 1-3 do UCHWAŁY IX/54/07 Z DNIA 12 CZERWCA 2007 ROKU0.06 kbDokument Word(*.doc)
633.SIWZ - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego w Rudkach0.04 kbDokument Word(*.doc)
634.Ogólna charakterystyka robót - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego w Rudkach0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
635.Przedmiar - branża elektryczna - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego w Rudkach0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
636.Przedmiar - prace ogólnobudowlane - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego w Rudkach0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
637.Przedmiar robót wod-kan - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego w Rudkach0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
638.Załącznik Nr 1 do Uchwały X/55/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
639.Załącznik Nr 2 do Uchwały X/55/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
640.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/55/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
641.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/55/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
642.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/55/07 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
643.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 czerwca 2007 r.0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
644.SIWZ - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.03 kbDokument Word(*.doc)
645.Specyfikacja techniczna - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
646.Przedmiar robót wod-kan - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
647.Przedmiar robót budowlanych - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
648.Przedmiar robót elektrycznych - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
649.Opis instalacji sanitarnej - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
650.Opis instalacji elektrycznej - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce - budynek główny0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
651.Opis prac budowlanych - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
652.Rysunki - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
653.Rysunki (instalacje) - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
654.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej Karsibór – Rudki0.06 kbDokument Word(*.doc)
655.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej Dobino – Przybkowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
656.SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2007/2008.0.03 kbDokument Word(*.doc)
657.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na mieszkalny w miejscowości Rudki0.08 kbDokument Word(*.doc)
658.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2007/20080.08 kbDokument Word(*.doc)
659.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej w dębołęce- budynek główny0.08 kbDokument Word(*.doc)
660.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej w dębołęce0.08 kbDokument Word(*.doc)
661.Załącznik nr 6 do uchwały X/55/07 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
662.Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/2007 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
663.Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/2007 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
664.Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/60/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
665.Załącznik Nr 2 do Uchwały XI/60/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
666.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/60/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
667.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XI/60/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
668.Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XI/60/07 - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
669.Załącznik nr 1 do uchwały nr X / 58 /07 - PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W WAŁCZU NA II PÓŁROCZE 2007.0.04 kbDokument HTML(*.htm)
670.Załącznik Nr 1 do Uchwały XII/65/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
671.Załącznik Nr 2 do Uchwały XII/65/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
672.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
673.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XII/65/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
674. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2007 -ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
675. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2007 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
676.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2007 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
677.Załączniki nr 1 i 2 - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych0.07 kbDokument Word(*.doc)
678.Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/71/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
679.Załącznik Nr 2 do Uchwały XIII/71/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
680.Załącznik Nr 3 do Uchwały XIII/71/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
681.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIII/71/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
682.Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/78/07 - ZESTAWIENIE W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
683.Załącznik Nr 2 do Uchwały XIV/78/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
684.Załącznik Nr 3 do Uchwały XIV/78/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
685.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
686.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2007 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
687.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2007 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
688.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2007 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
689.Ogłoszenie dokumentacja wodociągi Nakielno0.05 kbDokument Word(*.doc)
690.SIWZ dokumentacja wodociągi Nakielno0.04 kbDokument Word(*.doc)
691.Wyrys z mapy poglądowej0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
692.STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY WAŁCZ NA LATA 2007 - 20130.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
693.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
694.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
695.Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XV/81/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
696.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/81/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
697.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2007 -Projekt Uchwały Rady Gminy w Wałczu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.0.04 kbDokument Word(*.doc)
698.Informacja O budżecie Gminy Wałcz na 2008 rok0.05 kbDokument Word(*.doc)
699.Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Wałcz na lata 2008 - 20090.05 kbDokument Excel(*.xls)
700.Mienie - ZESTAWIENIE ZBIORCZE0.05 kbDokument Word(*.doc)
701.Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Wałcz na dzień 31 października 2007 roku.0.04 kbDokument Word(*.doc)
702.Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały - Dochody – podział według źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
703.Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały - Wydatki budżetu gminy w 2008 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
704.Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
705.Załącznik nr 4 do projektu Uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
706.Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
707.Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
708.Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
709.Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ Z OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2008 ROKU0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
710.Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NA0.05 kbDokument Word(*.doc)
711.Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
712.Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
713.Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
714.Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku0.04 kbDokument Word(*.doc)
715.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dostarczanie w 2008 r. paliw płynnych do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Gminy Wałcz0.08 kbDokument Word(*.doc)
716.Regulamin wynagradzania nauczycieli0.06 kbDokument Word(*.doc)
717.Treść ogłoszenia - DOKUMENTACJA0.06 kbDokument Word(*.doc)
718.SIWZ na projektowanie wodociągu0.06 kbDokument Word(*.doc)
719.PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA0.06 kbDokument Word(*.doc)
720.Pełna treść ogłoszenia0.06 kbDokument Word(*.doc)
721.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XVII/91/07 -PLAN WYDATKÓW, KTÓRE W 2007 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO0.09 kbDokument Word(*.doc)
722.Informacja O budżecie Gminy Wałcz na 2008 rok0.05 kbDokument Word(*.doc)
723.Prognoza długu 20080.05 kbDokument Excel(*.xls)
724.Załącznik nr 1 do uchwały XVII/89/07 - Dochody – podział według źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
725.Załącznik nr 2 do uchwały XVII/89/07 - Wydatki budżetu gminy w 2008 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
726.Załącznik nr 2 do uchwały XVII/89/07 - Wydatki budżetu gminy w 2008 roku0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
727.Załącznik nr 3 do uchwały XVII/89/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
728.Załącznik nr 4 do uchwały XVII/89/07- Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
729.Załącznik nr 5 do uchwały XVII/89/07 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
730.Załącznik nr 6 do uchwały XVII/89/07 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
731.Załacznik nr 7 do uchwły XVII/89/07- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
732.Załącznik nr 8 do uchwały XVII/89/07 - DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŁCZ Z OPŁAT ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2008 ROKU0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
733.Załacznik nr 9 do uchwały XVII/89/07 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA0.05 kbDokument Word(*.doc)
734.Załącznik nr 10 do uchwały XVII/89/07 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
735.Załącznik nr 11 do uchwały XVII/89/07 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
736.Załącznik nr 12 do uchwały XVII/89/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
737.Załącznik do zarządzenia nr 1/2008 - Opłaty za wynajem świetlic na wesela,uroczystości rodzinne,zebrania wiejskie, inne0.05 kbDokument Word(*.doc)
738.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2007 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
739.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2007 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
740.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
741.Załącznik nr 1 do Uchwały XVIII/98/08 - REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WAŁCZ0.08 kbDokument Word(*.doc)
742.Pełna treść ogłoszenia - Przetarg nieoraniczony - Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka trzy stronna o ładowności co najmniej 7 ton.0.05 kbDokument Word(*.doc)
743.SIWZ - Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka trzy stronna o ładowności co najmniej 7 ton.0.05 kbDokument Word(*.doc)
744.odpowiedzi na pytania do SIWZ - Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka trzy stronna o ładowności co najmniej 7 ton0.15 kbDokument Word(*.doc)
745.Odpowiedzi na pytania do SIWZ - cz.20.06 kbDokument Word(*.doc)
746.Sprawozdanie z realizacji gminnego proramu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 20060.13 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
747.Sprawozdanie z realizacji uchwały z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz za rok 20060.13 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
748.Załącznik do uchwały Nr XVIII/100/08 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej0.07 kbDokument Word(*.doc)
749.Załącznik do Uchwały nr XVIII/99/08 - Plan pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 20080.07 kbDokument Word(*.doc)
750.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka trzy stronna o ładowności co najmniej 7 ton0.08 kbDokument Word(*.doc)
751.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
752.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/104/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
753.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/104/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
754.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/104/08 -0.04 kbDokument Word(*.doc)
755.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/104/08 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
756.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2008 - Dochody – podział według źródła pochodzenia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
757.Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2008 - Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2008 rok0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
758.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2007 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
759.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/90/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
760.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/90/07 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
761.Załącznik Nr 3 do Uchwały XVII/90/07 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2007 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
762.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/90/07 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
763.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/90/07 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
764.Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/90/07 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROKU0.03 kbDokument Word(*.doc)
765.załącznik nr 1 Strączno0.05 kbDokument Word(*.doc)
766.załącznik nr 2 Rutwica0.05 kbDokument Word(*.doc)
767.załącznik nr 3 Dzikowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
768.załącznik nr 4 Lubno0.05 kbDokument Word(*.doc)
769.załącznik nr 5 Różewo0.05 kbDokument Word(*.doc)
770.załącznik nr 6 Szwecja0.05 kbDokument Word(*.doc)
771.załącznik nr 7 Witankowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
772.załącznik nr 8 Kolno0.05 kbDokument Word(*.doc)
773.załącznik nr 9 Kłębowiec0.05 kbDokument Word(*.doc)
774.załącznik nr 10 Dębołęka0.05 kbDokument Word(*.doc)
775.załącznik nr 11 Golce0.05 kbDokument Word(*.doc)
776.załącznik nr 12 Nakielno0.05 kbDokument Word(*.doc)
777.załącznik nr 13 Chwiram0.05 kbDokument Word(*.doc)
778.załącznik nr 14 Zdbice0.05 kbDokument Word(*.doc)
779.załącznik nr 15 Łąki0.05 kbDokument Word(*.doc)
780.załącznik nr 16 Karsibór0.05 kbDokument Word(*.doc)
781.załącznik nr 17 Gostomia0.05 kbDokument Word(*.doc)
782.załącznik nr 18 Wałcz Drugi0.06 kbDokument Word(*.doc)
783.załącznik nr 19 Chude0.05 kbDokument Word(*.doc)
784.załącznik nr 20 Czechyń0.05 kbDokument Word(*.doc)
785.załącznik nr 21 Dobino0.05 kbDokument Word(*.doc)
786.załącznik nr 22 Ługi Wałeckie0.06 kbDokument Word(*.doc)
787.załącznik nr 23 Prusinowo Wałeckie0.06 kbDokument Word(*.doc)
788.załącznik nr 24 Wiesiółka0.05 kbDokument Word(*.doc)
789.załącznik nr 25 Kłosowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
790.załącznik nr 26 Rudki0.05 kbDokument Word(*.doc)
791.załącznik nr 27 Świętosław0.05 kbDokument Word(*.doc)
792.załącznik nr 28 Górnica0.05 kbDokument Word(*.doc)
793.załącznik nr 29 Przybkowo0.05 kbDokument Word(*.doc)
794.załącznik nr 30 Laski Wałeckie0.06 kbDokument Word(*.doc)
795.SIWZ Prace projektowe Karsibór - Górnica0.07 kbDokument Word(*.doc)
796.Mapa poglądowa Gminy Wałcz0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
797.Treść ogłoszenia - prace projektowe Karsibór Górnica0.04 kbDokument Word(*.doc)
798.Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - Prace projektowe Karsibór - Górnica0.06 kbDokument Word(*.doc)
799.Odpowiedzi na zapytania do SIWZ II - Prace projektowe Karsibór - Górnica0.06 kbDokument Word(*.doc)
800.Załącznik do zarządzenia nr 19/2008 - Regulamin pracy komisji przetargowej0.06 kbDokument Word(*.doc)
801.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Prace projektowe Karsibór - Górnica0.08 kbDokument Word(*.doc)
802.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno0.06 kbDokument Word(*.doc)
803.SIWZ - Dostawa ciągnika rolniczego0.06 kbDokument Word(*.doc)
804.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa ciągnika rolniczego0.08 kbDokument Word(*.doc)
805.Barbara Zofia Bukwald - Fryca0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
806.Janusz Bartczak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
807.Arkadiusz, Kazimierz Szczerbo – Niefiedowicz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
808.Krystyna Marchwiak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
809.Krystyna Światowa0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
810.Sylwia Teresa Siemko0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
811.Mirosław Wiercioch0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
812.Teresa julianna Tunkiewicz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
813.Dariusz Tomasz Szałowiński0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
814.Robert Wojciech Wojdylak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
815.Witold Zalewski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
816.Halina Stachowiak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
817.Mariusz Julian Jankowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
818.Adrian Szatkowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
819.Tadeusz Biernat0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
820.Agnieszka Cybulska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
821.Florian Jerzy Guzowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
822.Teresa Julianna Tunkiewicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
823.Janusz, Józef Marchewka0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
824.Aldona Teresa Piaskowska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
825.Jan Kurowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
826.Grażyna Florczak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
827.Stefania Olechnowicz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
828.Joanna Ewa Rychlik Łukasiewicz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
829.Maria Janina Kobiałko Morawska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
830.Elżbieta Kowalska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
831.Agnieszka Agata Żebrowska0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
832.Piotr Paweł Marszałek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
833.Jan Krzysztoń0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
834.Tadeusz Biernat - korekta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
835.Remont ASPO Wałcz- SPECYFIKACJA Wałcz ul dąbrowskiego 6 bud adm samorzad0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
836.Remont ASPO Wałcz- opis techniczny - elektryczny0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
837.Remont ASPO Wałcz- opis techniczny i specyfikacja0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
838.Remont ASPO Wałcz- opis techniczny0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
839.Remont ASPO Wałcz- przedmiar inst. wod. kan. c.o.0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
840.Remont ASPO Wałcz- Przedmiar robót budowlanych budynek ASPO Wałcz ul Dabrowskie0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
841.Remont ASPO Wałcz- Przedmiar robót instalacja logiczna budynek oświatowy Wałcz0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
842.Remont ASPO Wałcz - rys 1 rzut piętra0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
843.Remont ASPO Wałcz- rys 2 rzut piętra - inwentaryzacja0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
844.Remont ASPO Wałcz- rys 3 rzut piętra - proj zmiany0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
845.Remont ASPO Wałcz- rys 4 zestawienie drzwi0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
846.Remont ASPO Wałcz- rys 5 zestawienie okien0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
847.Remont ASPO Wałcz- rysunek wod - kan0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
848.Remont ASPO Wałcz- rzut parteru i piętra rys 10.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
849.Remont ASPO Wałcz- rzut parteru rys30.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
850.Remont ASPO Wałcz- przedmiar0.06 kb()
851.WYKAZ ODROCZEŃ PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I LEŚNEGO W ROKU 20070.05 kbDokument Word(*.doc)
852.WYKAZ UMORZEŃ PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I LEŚNEGO W ROKU 20070.04 kbDokument Word(*.doc)
853.Remont ASPO Wałcz- SIWZ0.05 kbDokument Word(*.doc)
854.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
855.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2008 -ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
856.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2008 -ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA ROK 20080.04 kbDokument Word(*.doc)
857.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/114/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
858.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/114/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
859.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/114/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
860.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/114/08 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
861.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
862.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/107/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
863.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/107/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
864.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/107/08 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
865.SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
866.Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków dochodów własnych w 2007r.0.06 kbDokument Word(*.doc)
867.SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
868.Załącznik 1 do Zarządzenia nr 18/2008 - Wykaz dotacji celowych przekazanych w 2007 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom us0.04 kbDokument Word(*.doc)
869.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2008 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
870.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2008 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2007 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
871.Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2008 - Wykonanie wydatków Gminy Wałcz w 2007 roku0.04 kbDokument Word(*.doc)
872.Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2008 - WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI GMINY WAŁCZ W 2007 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
873.Protokół z kontroli finansowej programu / Szkoła Marzeń / - Gimnazjum w Lubnie0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
874.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych Gminy Wałcz0.08 kbDokument Word(*.doc)
875.Załącznik do Uchwały Nr XXII/112/08 - SIEĆ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WAŁCZ ORAZ GRANICE ICH OBWODÓW.0.05 kbDokument Word(*.doc)
876.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/126/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
877.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/126/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
878.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/126/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
879.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/126/08 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.05 kbDokument Excel(*.xls)
880.Przedmiar robót - metoda na zimno - przebudowa drogi gminnej Górnica - Jeziorko0.13 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
881.Wyniki kontroli finansowej programu / Szkoła Marzeń / - Gimnazjum w Lubnie0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
882.SIWZ na przebudowe drogi gminnej Górnica – Jeziorko0.08 kbDokument Word(*.doc)
883.Przedmiar robót - metoda na gorąco - przebudowa drogi gminnej Górnica - Jeziorko0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
884.SIWZ na dostawę motopomp pożarniczych0.07 kbDokument Word(*.doc)
885.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/08 - REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ0.06 kbDokument Word(*.doc)
886.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Dobrzyca w Gminie Wałcz0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
887.Kosztorys ofertowy - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Dobrzyca w Gminie Wałcz0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
888.Szczegółowe specyfikacje - przebudowa drogi Dobrzyca0.08 kbDokument Word(*.doc)
889.Przedmiar robót - metoda na gorąco - przebudowa drogi gminnej Górnica - Jeziorko - zmodyfikowany0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
890.SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2008/20090.03 kbDokument Word(*.doc)
891.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Górnica – Jeziorko0.08 kbDokument Word(*.doc)
892.wniosek na stypendium na rok szkolny 2008-20090.07 kbDokument Word(*.doc)
893.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2008/20090.04 kbDokument Word(*.doc)
894.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Dobrzyca0.08 kbDokument Word(*.doc)
895.Ogłoszenie - Budowa sieci wodociągowej Kolonia Witankowo - Chude w Gminie Wałcz0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
896.siwz - Budowa sieci wodociągowej Kolonia Witankowo - Chude w Gminie Wałcz0.07 kbDokument Word(*.doc)
897.Specyfikacja techniczna - Budowa sieci wodociągowej Kolonia Witankowo - Chude w Gminie Wałcz0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
898.Przedmiar Robót - Budowa sieci wodociągowej Kolonia Witankowo - Chude w Gminie Wałcz0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
899.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/133/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
900.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/133/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
901.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/133/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
902.ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 45/2008 - REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ0.06 kbDokument Word(*.doc)
903.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/134/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
904.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/134/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
905.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/134/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
906.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/134/08 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
907.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wałcz za I półrocze 2008 roku0.05 kbDokument Word(*.doc)
908.ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 30 CZERWCA 2008 ROKU0.06 kbDokument Word(*.doc)
909.ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 30 CZERWCA 2008 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
910.SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
911.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa sieci wodociągowej Kolonia Witankowo - Chude w Gminie Wałcz0.08 kbDokument Word(*.doc)
912.SIWZ - Dostarczanie opału dla Szkół w Gminie Wałcz w okresie grzewczym 2008/2009r0.06 kbDokument Word(*.doc)
913.SIWZ na dostawe samochodu typu mikrobus0.07 kbDokument Word(*.doc)
914.Ogłoszenie - Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus - 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych0.08 kbDokument Word(*.doc)
915.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus - 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych0.08 kbDokument Word(*.doc)
916.Wykaz nieruchomości - Brzezinki0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
917.Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/142/08 - Statut przedszkola0.05 kbDokument Word(*.doc)
918.SIWZ - Dostarczanie opału dla Szkół w Gminie Wałcz w okresie grzewczym 2008/2009r 20.11 kbDokument Word(*.doc)
919.Wykaz Kłębowiec 41/80.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
920.Wykaz Kłębowiec 41/90.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
921.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2008 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
922.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2008 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
923.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2008 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
924.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/141/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
925.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/141/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
926.Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXVII/141/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
927.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/141/08 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.05 kbDokument Excel(*.xls)
928.Wykaz nieruchomości - Chwiram 20.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
929.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -Dostarczanie opału dla Szkół w Gminie Wałcz w okresie grzewczym 20082009r0.15 kbDokument Word(*.doc)
930.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Golce 29/20.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
931.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
932.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Golce0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
933.Załączniki 1-4 do uchwały XXVIII-153-080.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
934.Załączniki 1-4 do uchwały XXIX-159-08 (formularze podatki)0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
935.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/164/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
936.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/164/08 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
937.ałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/164/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2008 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
938.Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/164/08 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2008 ROKU0.05 kbDokument Excel(*.xls)
939.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobino 7C0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
940.Uchwała nr XCIX362Z2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty dłu0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
941.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14.11.2008 r.0.04 kbDokument Word(*.doc)
942.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Karsibór (5)0.14 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
943.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobino 7c0.14 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
944.InformacjaO projekcie budżetu Gminy Wałcz na 2009 rok0.05 kbDokument Word(*.doc)
945.Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Wałcz na lata 2009 - 20100.05 kbDokument Excel(*.xls)
946.Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Wałcz na dzień 31 października 2008 roku.0.06 kbDokument Word(*.doc)
947.Informacja o stanie mienia komunalnego - zestawienie zbiorcze0.05 kbDokument Word(*.doc)
948.Załącznik Nr 14 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU0.05 kbDokument Word(*.doc)
949.Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2009 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
950.Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PRO0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
951.Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Dochody budżetu Gminy Wałcz z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2009 ro0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
952.Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 20.05 kbDokument Excel(*.xls)
953. Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
954.Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
955.Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku0.04 kbDokument Word(*.doc)
956.Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
957.Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych0.05 kbDokument Excel(*.xls)
958.Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
959.Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
960.Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - WYDATKI budżetu gminy w 2009 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
961.Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy (Budżet 2009) - DOCHODY – podział według źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
962.WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
963.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołeka 79/10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
964.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Szwecja 308/20.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
965.Załącznik do zarządzenia 4/09 Wójta gminy Wałcz z dnia 12 stycznia 2009 r. - Arkusz oceny okresowej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
966.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja ul. Główna 70.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
967.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 r.0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
968.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołeka 79/20.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
969.SIWZ - Rozbudowa budynku Gimnazjum w Chwiramie Gm. Wałcz0.05 kbDokument Word(*.doc)
970.Zmiany do SIWZ - Rozbudowa budynku Gimnazjum w Chwiramie Gm. Wałcz0.04 kbDokument Word(*.doc)
971.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dzikowo nr 17/20.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
972.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Golce0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
973.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
974.Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2009 - Opłaty za wynajem świetlic na wesela,uroczystości rodzinne,zebrania wiejskie, inne0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
975.Załącznik do uchwały nr XXXI/170/08 - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20090.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
976.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/171/08 - Podział Gminy Wałcz na Sołectwa0.05 kbDokument Word(*.doc)
977.Załącznik nr 1 do zarządzenia 8/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 stycznia 2009 roku0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
978.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja ul. Główna 19/20.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
979.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobrogoszcz 1B0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
980.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Dobino dz. nr 71/20.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
981.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Głowaczewo dz. nr 28/50.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
982.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobino 7C0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
983.SIWZ - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 11/3 w m. Szwecja na dwa niezależne lokale.0.06 kbDokument Word(*.doc)
984.Przedmiar - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 1130.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
985.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT BUDOWLANYCH - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 11/3 w m. Szwecja na dwa niezależne lokale.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
986.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Rozbudowa budynku Gimnazjum w Chwiramie Gm. Wałcz0.06 kbDokument Word(*.doc)
987.Załącznik do uchwały nr XXXII/177/09 - PLAN PRACY RADY GMINY 2009 ROK.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
988.Szczegółowy kosztorys ofertowy - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 11/3 w m. Szwecja na dwa niezależne lokale.0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
989.Szkic podziału - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 11/3 w m. Szwecja na dwa niezależne lokale.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
990.Instalacja elektryczna - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 11/3 w m. Szwecja na dwa niezależne lokale.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
991.ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 13/3 w m. Szwecja na dwa niezależne lokale0.04 kbDokument Word(*.doc)
992.SIWS - Modernizacja placu przy remizie OSP w m. Debołęka0.06 kbDokument Word(*.doc)
993.Opis i przedmiar robót - Modernizacja placu przy remizie OSP w m. Debołęka0.08 kbDokument HTML(*.htm)
994.PLAN ROBÓT - Modernizacja placu przy remizie OSP w m. Debołęka0.03 kb()
995.Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja placu przy remizie OSP w m. Debołęka0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
996.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Dębołęka (działka 116/1)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
997.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Golce (dz. nr 343/2)0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
998.Przedmiar robót - Budowa sieci wodociągowej Różewo - Kolonia Różewo w Gminie Wałcz0.06 kbDokument HTML(*.htm)
999.SIWZ - Budowa sieci wodociągowej Różewo - Kolonia Różewo w Gminie Wałcz0.04 kbDokument Word(*.doc)
1000.Specyfikacja techniczna - Budowa sieci wodociągowej Różewo - Kolonia Różewo w Gminie Wałcz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1001.Ogłoszenie - Budowa sieci wodociągowej Różewo - Kolonia Różewo w Gminie Wałcz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1002.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/09 - instrukcja norm i zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków utrzymania higieny osobistej, pran0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1003.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2009 - Opłaty za wynajem świetlic na wesela i inne uroczystości rodzinne, stypy pogrzebowe, zebrania wiejskie, inne.0.05 kbDokument HTML(*.htm)
1004.Załącznik do Uchwały nr XXXIV/185/09 - GMINNY PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY WAŁCZ na lata 2009 – 20320.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1005.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Modernizacja placu przy remizie OSP w miejscowości Dębołęka0.04 kbDokument Word(*.doc)
1006.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - udowa sieci wodociągowej Różewo – Kolonia Różewo w Gminie Wałcz0.05 kbDokument Word(*.doc)
1007.Pełna treść ogłoszenia - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1008.SIWZ - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1009.PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.04 kbDokument HTML(*.htm)
1010.STWIOR - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1011.ZASADY POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ PRZEZ GMINĘ WAŁCZ NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST0.06 kbDokument Word(*.doc)
1012.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.05 kbDokument Word(*.doc)
1013.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Dębołęka0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1014.Ogłoszenie - Remont dachu i naprawa elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Rocha w Dębołęce gmina Wałcz.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1015.Przedmiar robót - Remont dachu i naprawa elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Rocha w Dębołęce gmina Wałcz.0.06 kbDokument HTML(*.htm)
1016.SIWZ - Remont dachu i naprawa elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Rocha w Dębołęce gmina Wałcz.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1017.Opis techniczny - Remont dachu i naprawa elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Rocha w Dębołęce gmina Wałcz.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1018.Janusz Bartczak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1019.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Brzezinki (nr 83/29)0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1020.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołęka (nr 107/3)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1021.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Brzezinki (nr 83/17)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1022.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołęka (nr 257/5)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1023.G Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołęka 13/20.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1024.Ł Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Ługi Wałeckie (nr 122/2)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1025.R Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Rudki (nr 463/4)0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1026.Robert Wojciech Wojdylak 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1027.Agnieszka Cybulska 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1028.Barbara Zofia Bukwald-Fryca0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1029.Mariusz Jankowski 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1030.Adrian Szatkowski 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1031.Aldona Piaskowska 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1032.Dariusz Szałowiński 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1033.Jan Kurowski 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1034.janusz Marchewka 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1035.Mirosław wierioch 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1036.Tadeusz Biernat 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1037.Witold Zalewski 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1038.Florian Guzowski 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1039.Florian Guzowski 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1040.Jan Uran 20080.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1041.Teresa Tunkiewicz 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1042.Piotr Świderski 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1043.Sylwia Siemko 20080.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1044.Agnieszka Żebrowska 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1045.Halina Stachowiak 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1046.Stefania Olechnowicz 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1047.Grażyna Florczak 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1048.Maria Kobiałko Morawska 20080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1049.Jan Krzysztoń 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1050.Krystyna Marchwiak 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1051.Joanna Rychlik Łukasiewicz 20080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1052.Krystyna Światowa 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1053.Arkadiusz Szczerbo Niefiedowicz 20080.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1054.Piotr Marszałek 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1055.Elżbieta Kowalska 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1056.OGŁOSZENIE - Modernizacja II pietra budynku administracyjnego Gminy Wałcz przy ul. Dabrowskiego 60.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1057.PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja II pietra budynku administracyjnego Gminy Wałcz przy ul. Dabrowskiego 60.04 kbDokument HTML(*.htm)
1058.SIWZ - Modernizacja II pietra budynku administracyjnego Gminy Wałcz przy ul. Dabrowskiego 60.04 kbDokument Word(*.doc)
1059.SZKIC POMIESZCZEŃ - Modernizacja II pietra budynku administracyjnego Gminy Wałcz przy ul. Dabrowskiego 60.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1060.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Remont dachu i naprawa elewacji budynku kościoła p.w. św. Rocha w miejscowości Dębołęka0.03 kbDokument Word(*.doc)
1061.SIWZ - Modernizacja drogi gminnej Górnica – Laski Wałeckie.0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1062.Szczegółowa specyfikacja techniczna - Modernizacja drogi gminnej Górnica – Laski Wałeckie.0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1063.Pełna treść ogłoszenia - Modernizacja drogi gminnej Górnica – Laski Wałeckie.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1064.Przedmiar robót - Modernizacja drogi gminnej Górnica – Laski Wałeckie.0.08 kbDokument HTML(*.htm)
1065.Pełna treść ogłoszenia - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1066.SIWZ - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz0.04 kbDokument Word(*.doc)
1067.SIWZ - Dostawa autobusu0.04 kbDokument Word(*.doc)
1068.Pełna treść ogłoszenia - Dostawa autobusu0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1069.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz0.06 kbDokument Word(*.doc)
1070.Pełna treść ogłoszenia - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubno0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1071.Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubno0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1072.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubno0.05 kbDokument Word(*.doc)
1073.Specyfikacja techniczna - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubno0.05 kbDokument Word(*.doc)
1074.Pełna treść ogłoszenia - Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Gostomia0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1075.SIWZ - Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Gostomia0.05 kbDokument Word(*.doc)
1076.Specyfikacja techniczna - Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Gostomia0.05 kbDokument Word(*.doc)
1077.Przedmiar robót- Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Gostomia0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1078.Pełna treść ogłoszenia - Remont dachu kościoła p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w Dobinie Gmina Wałcz .0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1079.SIWZ - Remont dachu kościoła p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w Dobinie Gmina Wałcz .0.05 kbDokument Word(*.doc)
1080.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - DOSTAWA AUTOBUSU.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1081.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Modernizacja II piętra budynku administracyjnego Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 60.04 kbDokument Word(*.doc)
1082.Przedmiar robót - Remont dachu kościoła p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w Dobinie Gmina Wałcz0.04 kbDokument HTML(*.htm)
1083.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Modernizacja drogi gminnej Górnica – Laski Wałeckie0.08 kbDokument Word(*.doc)
1084.WYKAZ UMORZEŃ PODATKU ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I LEŚNEGO W ROKU 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1085.WYKAZ ODROCZEŃ PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO W ROKU 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1086.WYKAZ ODROCZEŃ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ROKU 20080.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1087.Przedmiar robót - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Karsibór oraz kanalizacyjn0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1088.Specyfikacja techniczna - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Karsibór oraz kana0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1089.SIWZ - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Karsibór oraz kanalizacyjnej Górnica0.03 kbDokument Word(*.doc)
1090.SIWZ - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Różewo - Chwiram0.05 kbDokument Word(*.doc)
1091.Kosztorys przyłączy - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Karsibór oraz kanaliza0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1092.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubno0.08 kbDokument Word(*.doc)
1093.Kosztorys 1 - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Różewo - Chwiram0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1094.Kosztorys 2 - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Różewo - Chwiram0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1095.Opis ogólny - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Różewo - Chwiram0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1096.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Gostomia0.08 kbDokument Word(*.doc)
1097.Protokół z kontroli NIK z dnia 6.08.2009 - Kontrolą objęto zbywanie nieruchomości gminnych w Gminie Wałcz.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1098.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Remont dachu kościoła p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w miejscowości Dobino – Gmina Wałcz0.03 kbDokument Word(*.doc)
1099.Przedmiar dla modernizacji istniejących pompowni.0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1100.SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/20100.04 kbDokument Word(*.doc)
1101.Protest - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Karsibór oraz kanalizacyjnej Górni0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1102.WEZWANIE - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Karsibór oraz kanalizacyjnej Górn0.05 kbDokument Word(*.doc)
1103.SPROSTOWANIE DO SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/20100.04 kbDokument Word(*.doc)
1104.Specyfikacja techniczna (cd) - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Karsibór oraz0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1105.Zawiadomienie - odpowiedzi na pytania (doży wodociąg)0.04 kbDokument Word(*.doc)
1106.Zawiadomienie - odpowiedzi na pytania. (wodociąg mały)0.05 kbDokument Word(*.doc)
1107.Zawiadomienie - zmiana w SIWZ.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1108.SIWZ - Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Strącznie Gm. Wałcz0.03 kbDokument Word(*.doc)
1109.Przedmiar robót - Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Strącznie Gm. Wałcz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1110.Opis techniczny modernizacji istniejących pompowni ścieków PS-0, PS-1, PS-2.0.1 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1111.Projekt techniczny modernizacji istniejących pompowni ścieków PS-0, PS-1, PS-2.0.11 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1112.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/20100.08 kbDokument Word(*.doc)
1113.Rozstrzygnięcie protestu - wodociągi0.05 kbDokument Word(*.doc)
1114.Kosztorys ofertowy (Kalkulacja cen jednostkowych) - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn -0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1115.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Kars0.09 kbDokument Word(*.doc)
1116.Zawiadomienie - odpowiedzi na pytania (II) - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno -0.04 kbDokument Word(*.doc)
1117.SIWZ - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1118.Specyfikacje - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1119.Część opisowa - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1120.Wzór oświadczenie w formacie: DOC (radni)0.04 kbDokument Word(*.doc)
1121.Wzór oświadczenia w formacie: DOC (wójt)0.04 kbDokument Word(*.doc)
1122.Wzór oświadczenia w formacie: PDF (radni)0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1123.Wzór oświadczenie w formacie: PDF (wójt)0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1124.Zawiadomienie - odpowiedzi na pytania (III)0.04 kbDokument Word(*.doc)
1125.SIWZ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw0.06 kbDokument Word(*.doc)
1126.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Różewo - Chwiram0.08 kbDokument Word(*.doc)
1127.SIWZ - Rozbudowa i przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Karsiborze Gm. Wałcz na potrzeby Polsko-Niemieckiego Młodzieżowego Centrum Edukacji i Komunikacji - dla regionów Pinnow, Passow i Karsibó0.03 kbDokument Word(*.doc)
1128.Przedmiar robót- Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1129.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - K0.04 kbDokument Word(*.doc)
1130.SIWZ - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Szwecja0.03 kbDokument Word(*.doc)
1131.Specyfikacje techniczne - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Szwecja0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1132.projekt budowlany - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Szwecja0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1133.Kosztorys ofertowy - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Szwecja0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1134.Część opisowa - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Szwecja0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1135.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec0.05 kbDokument Word(*.doc)
1136.Część opisowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1137.Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1138.Specyfikacja techniczna - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1139.Projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1140.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia.0.08 kbDokument Word(*.doc)
1141.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Strącznie0.08 kbDokument Word(*.doc)
1142.Załącznik nr 1 do Zarządzenia 57/09 Wójta Gminy Wałcz0.04 kbDokument Word(*.doc)
1143.Załącznik nr 2 do Zarządzenia 57/09 Wójta Gminy Wałcz0.04 kbDokument Word(*.doc)
1144.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.04 kbDokument Word(*.doc)
1145.Część opisowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1146.Specyfikacje - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsibór.0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1147.Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1148.Projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1149.SIWZ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz - budowa boiska do koszykówki w m. Szwecja0.03 kbDokument Word(*.doc)
1150.Przedmiar robót - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz - budowa boiska do koszykówki w m. Szwecja0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1151.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębowiec.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1152.Część opisowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębowiec0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1153.Specyfikacje - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębowiec0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1154.Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębowiec0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1155.Projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębowiec.0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1156.Projekt zagospodarowanie terenu - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz - budowa boiska do koszykówki w m. Szwecja.0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1157.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Nakielno.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1158.(16469) Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Różewo.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1159.(16140) Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowosci Zdbice.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1160.Karsibór - Odpowiedzi na pytania cz. I0.03 kbDokument Word(*.doc)
1161.Karsibór - Odpowiedzi na pytania cz. II0.03 kbDokument Word(*.doc)
1162.Karsibór - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP-4000.04 kbDokument Word(*.doc)
1163.Karsibór - Zawiadomienie - zmiana w SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1164.(1) SIWZ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1165.SIWZ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kołatnik - Pluskota w Gminie Wałcz.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1166.Opis techniczny - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kołatnik - Pluskota w Gminie Wałcz.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1167.Przedmiar robót - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kołatnik - Pluskota w Gminie Wałcz.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1168.Karsibór - Odpowiedzi na pytania cz. III0.04 kbDokument Word(*.doc)
1169.Zmiana w SIWZ (zmiana nr konta)0.04 kbDokument Word(*.doc)
1170.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1171.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Szwecja.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1172.Załącznik do Zarządzenia nr 60/2009 - Regulamin pracy komisji przetargowej.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1173.ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Rozbudowa i przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Karsiborze Gm. Wałcz na potrzeby Polsko-Niemieckiego Młodzieżowego Centrum Edukacji i Komunik0.05 kbDokument Word(*.doc)
1174.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębowiec.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1175.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsibór0.04 kbDokument Word(*.doc)
1176.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz - budowa boiska do koszykówki w m. Szwecja.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1177.Załączniki nr 1,2,3,4 do Uchwały nr XXXIX/214/090.03 kbDokument Word(*.doc)
1178.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kołatnik - Pluskota w Gminie Wałcz.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1179.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zamiany w miejscowosci Wałcz Drugi pomiedzy Gmina Wałcz a Panią Aleksandrą Olejnik .0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1180.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1181.SIWZ - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla zabudowy letniskowej w miejscowości Nakieln0.04 kbDokument Word(*.doc)
1182.Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XL/223/09 z dnia 29.X.2009r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1183.Załącznik Nr 2 Do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XL/223/09 z dnia 29.X.2009r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1184.Załącznik Nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XL/223/09 z dnia 29.X.2009r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1185.Załącznik Nr 4 Do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XL/223/09 z dnia 29.X.2009r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1186.Załącznik do Uchwały Nr XL/227/2009 r. Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1187.projekt budowlany - przepompownie ścieków cz.II0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1188.ZAWIADOMIENIE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla zabudowy l0.03 kbDokument Word(*.doc)
1189.Projekt budowlany - przepompownie ścieków cz.I0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1190.ZAWIADOMIENIE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. II - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla zab0.04 kbDokument Word(*.doc)
1191.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Różewo dz. nr 740.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1192.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Poprawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ście0.04 kbDokument Word(*.doc)
1193.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1194.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1195.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1196.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1197.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja ul. SZkolna 230.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1198.Załącznik do Uchwały nr XLI/229/09 - Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2010r.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1199.Wniosek na zajęcie pasa drogowego.0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1200.Uchwała nr CXXIX/384/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy kwoty0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1201.Załącznik Nr 16 do projektu Uchwały Rady Gminy - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW0.04 kbDokument Word(*.doc)
1202.Załącznik Nr 15 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczone na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w 2010.04 kbDokument Word(*.doc)
1203.Załącznik Nr 14 do projektu Uchwały Rady Gminy - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU0.04 kbDokument Word(*.doc)
1204.Załącznik Nr 13 do projektu Uchwały Rady Gminy - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
1205.Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Rady Gminy - Limity wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzi0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1206.Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy -LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1207.Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy -0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1208.Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy -Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1209. Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2010 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1210.Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy w 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1211.Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody i wydatki Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1212.Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaw0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1213.Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy - Przychody i rozchody budżetu Gminy/Powiatu w 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1214.Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy - WYDATKI – podział wg rodzaju0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1215.Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy - WYDATKI budżetu gminy w 2010 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1216. Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy - DOCHODY – podział według źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1217.Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Wałcz na lata 2010 - 20130.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1218.ZESTAWIENIE ZBIORCZE MIENIA0.05 kbDokument Word(*.doc)
1219.Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wałcz na dzień 31 października 2009 roku.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1220.Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2010 rok0.05 kbDokument Word(*.doc)
1221.SIWZ - Modernizacja - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Świętosław0.03 kbDokument Word(*.doc)
1222.Przedmiar robót - Modernizacja - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Świętosław0.04 kbDokument HTML(*.htm)
1223.Projekt budowlany - wod. kan.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1224.Projekt budowlany - instalacja elektryczna0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1225.Projekt budowlany - przebudowa budynku0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1226.SIWZ - Dostawa autobusu 19+1 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1227.Zawiadomienie - odpowiedzi na pytania.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1228.DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1229.DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1230.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1231.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Ługi Wałeckie.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1232.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Kołatnik.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1233.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w w miejscowości Szwecja.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1234.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w w miejscowości Różewo.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1235.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Modernizacja – rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1236.Zawiadomienie - Protest do przetargu0.04 kbDokument Word(*.doc)
1237.SIWZ - Przebudowa biblioteki na punkt żywieniowy w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Gostomia.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1238.Kosztorys ofertowy0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1239.Przedmiar robót0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1240.Specyfikacja techniczna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1241.Uchwała nr XLI/231/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru ob0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1242.UCHWAŁA NR XLI/232/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych prz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1243.UCHWAŁA NR XLIII/241/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wałcz.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1244.Uchwała NR XLIII/242/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wałcz przedszkoli i punktów przedszkolnych.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1245.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1246.Załącznik nr 60.04 kbDokument Word(*.doc)
1247.Załącznik nr 50.04 kbDokument Excel(*.xls)
1248.Załącznik nr 40.04 kbDokument Word(*.doc)
1249.Załącznik nr 30.04 kbDokument Word(*.doc)
1250.Załącznik nr 20.04 kbDokument Word(*.doc)
1251.Załącznik nr 10.04 kbDokument Word(*.doc)
1252.Wykonanie budżetu Gminy Wałcz w 2008 r.0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1253.Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków dochodów własnych w 2008 roku Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych0.04 kbDokument Word(*.doc)
1254.SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
1255.SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1256.Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1257.Plan pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2010 0.04 kbDokument Word(*.doc)
1258.Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XLV/255/20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1259.Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XLV/245/20100.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1260.SPRAWOZDANIE Z PRZYZNANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH0.04 kbDokument Word(*.doc)
1261.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Karsibór.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1262.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Karsibór - Glinki0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1263.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Omulno.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1264.UCHWAŁA NR XLVII/260/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Wałcz lub0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1265.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XLV/252/10 z dnia 26 lutego 2010 roku DOCHODY – podział według źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1266.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XLV/252/10 z dnia 26 lutego 2010 roku - WYDATKI.0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1267.Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/252/10 z dnia 26 lutego 2010 roku ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
1268.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/252/10 z dnia 26 lutego 2010 roku - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU.0.03 kbDokument Excel(*.xls)
1269. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XLVII/258/10 z dnia 30 marca 2010 roku DOCHODY – podział według źródła pochodzenia0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1270.ZAŁACZNIK Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XLVII/258/10 z dnia 30 marca 2010 roku - WYDATKI0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1271.Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/258/10 z dnia 30 marca 2010 roku - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
1272.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/258/10 z dnia 30 marca 2010 roku - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU.0.03 kbDokument Excel(*.xls)
1273.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wałcz Nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1274. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wałcz Nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1275.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wałcz Nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 roku ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK0.03 kbDokument Word(*.doc)
1276.Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Wałcz Nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 roku - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU0.03 kbDokument Excel(*.xls)
1277.SIWZ - Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w m. Dobrogoszcz.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1278.Kosztorys ofertowy - Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w m. Dobrogoszcz.0.04 kbDokument HTML(*.htm)
1279.SIWZ - Przetarg nieograniczony: Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna w m. Szwecja wewnętrzna ( tzw. pętla ) w m. Ostrowiec.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1280.Projekt budowlany - ostrowiec0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1281.Przedmiar i opis - Ostrowiec.0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1282.Projekt budowlany - Szwecja.0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1283.Przedmiar i opis - Szwecja.0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1284.SIWZ - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowiec.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1285.Przedmiar robót - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowiec.0.04 kbDokument HTML(*.htm)
1286.Szkice techniczne - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowiec.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1287.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XLVIII/266/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1288. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XLVIII/266/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1289.Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr z dnia 29 kwietnia 2010 roku - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1290.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XLVIII/266/10z dnia 29 kwietnia 2010 roku - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU0.03 kbDokument Excel(*.xls)
1291.Agnieszka Żebrowska.pdf0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1292.Arkadiusz Szczerbo-Niefiedowicz0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1293.Elżbieta Kowalska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1294.Halina Stachowiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1295.Jan Krzysztoń0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1296.Janusz bartczak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1297.Joanna Rychlik Łukasiewicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1298.Krystyna Marchwiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1299.Krystyna Światowa0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1300.Maria Kobiałko Morawska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1301.Piotr Marszałek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1302.Piotr Świderski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1303.Renata Ciołek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1304.Stefania Olechnowicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1305.Sylwia Siemko0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1306.Adrian Szatkowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1307.Agnieszka Cybulska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1308.Aldona Piaskowska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1309.Barbara Bukwald Fryca0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1310.Dariusz Szałowiński0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1311.Florian Guzowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1312.Jan Kurowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1313.Jan Uran0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1314.Janusz Marchewka0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1315.Mariusz Jankowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1316.Mirosław Wiercioch0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1317.Robert Wojdylak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1318.Tadeusz Biernat0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1319.Teresa Tunkiewicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1320.Witold Zalewski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1321.UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXII/179/090.04 kb()
1322.Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXII/179/09 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1323.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXII/179/09 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1324. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXII/179/09 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2009 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1325.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/2009 z dnia 02 lutego 2009 roku - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1326.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXIV/191/09 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1327.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXIV/191/09 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1328.Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXIV/191/09 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2009 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1329.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXIV/191/09 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1330.Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXIV/191/09 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1331.Informacja O budżecie Gminy Wałcz na 2009 rok0.05 kbDokument Word(*.doc)
1332.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku - DOCHODY – podział według źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1333.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - WYDATKI budżetu gminy w 2009 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1334.Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1335.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1336.Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1337.Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
1338.Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku0.04 kbDokument Word(*.doc)
1339. Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1340.Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1341.Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1342.Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - Dochody budżetu Gminy Wałcz z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2009 r0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1343.Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - WYDATKI BUDŻETU GMINY WAŁCZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PR0.05 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1344.Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXI/169/08 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2009 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
1345.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXV/194/09 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1346.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXV/194/09 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1347.Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXV/194/09 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2009 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1348.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXV/194/09 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1349.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXVI/199/09 - ZESTAWIENIE ZMIAN Z ZAKRESU DOCHODÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1350.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXVI/199/09 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1351.Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXVI/199/09 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2009 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1352.Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXVI/199/09 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1353.Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XXXVI/199/09 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1354.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w miejscowości Dobrogoszcz.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1355.ROCZNY WYKAZY UMORZEŃ I ODROCZEŃ PODATKOWYCH W ROKU 20090.05 kbDokument Word(*.doc)
1356.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1357.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowiec.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1358.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1359.SIWZ - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Witankowo - Czapla - Wiesiółka oraz Nakielno - Rutwica - Prusinowo - Prusinówko i części wsi Zdbice - etap I0.03 kbDokument Word(*.doc)
1360.Przedmiar robót i STWIOR0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1361.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Jeziorko.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1362.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Gostomia - Czerwona Kolonia.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1363.Opis i przedmiar0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1364.Projekt budowlany0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1365.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1366.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Brzezinki.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1367.ZAWIADOMIENIE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA0.03 kbDokument Word(*.doc)
1368.SIWZ - Przebudowa dwóch klas lekcyjnych na punkt przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Strączno.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1369.PRZEDMIAR ROBÓT0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1370.SIWZ - Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Brzezinki , Dobino , Glinki i Rudki0.04 kbDokument Word(*.doc)
1371.PRZEDMIAR ROBÓT0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1372.Załącznik do zarządzenia - Regulamin pracy komisji0.05 kbDokument Word(*.doc)
1373.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.06 kbDokument Word(*.doc)
1374.NOWY PRZEDMIAR ROBÓT - BRZEZINKI0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1375.NOWY PRZEDMIAR ROBÓT - RUDKI0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1376.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1377.UCHWAŁA NR L/279/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1378.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1379.SIWZ - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w miejscowości Różewo.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1380.SIWZ - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP0.03 kbDokument Word(*.doc)
1381.SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2010/20110.04 kbDokument Word(*.doc)
1382.Wybór oferty0.04 kbDokument Word(*.doc)
1383.ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1384.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1385.SIWZ0.03 kbDokument Word(*.doc)
1386.PROJEKT BUDOWLANY0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1387.CZĘŚĆ OPISOWA0.03 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1388.PRZEDMIAR ROBÓT0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1389.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1390.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Strączno.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1391.STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZEDU GMINY WAŁCZ0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1392.SIWZ - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1393.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Lubno.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1394.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1395.Adrian Szatkowski 20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1396.Agnieszka Cybulska 20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1397.Aldona Piaskowska 20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1398.Barbara Bukwald Fryca 20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1399.Dariusz Szałowiński 20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1400.Florian Guzowski 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1401.Jan Kurowski 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1402.Jan Uran 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1403.Janusz Bartczak 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1404.Janusz Marchewka 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1405.Mariusz Jankowski 20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1406.Mirosław Wiercioch 20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1407.Piotr Świderski 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1408.Tadeusz Biernat 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1409.Teresa Tunkiewicz 20100.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1410.Witold Zalewski 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1411.ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1412.Robert Wojdylak 20100.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1413.SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzi0.03 kbDokument Word(*.doc)
1414.uchwały Rady Gminy : Nr XXXVII/204/09 z dnia 30.06.2009r oraz XXXVII/205/09 z dnia 30.06.2009r wraz z załącznikami0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1415.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w w miejscowości Ostrowiec0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1416.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w w miejscowości Witankowo.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1417.Zmiana w SIWZ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1418.Zmiana w ogłoszeniu.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1419.Zmiana ogłoszenia BZP - II.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1420.Zmiana w SIWZ - II.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1421.Załącznik nr 6 - Wzór umowy.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1422.PROJEKT TECHNICZNY0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1423.SIWZ0.07 kbDokument Word(*.doc)
1424.PRZEDMIAR ROBÓT0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1425.UCHWAŁA NR LIV/303/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 28 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1426.UCHWAŁA NR LIV/302/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV / 74 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leś0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1427.UCHWAŁA NR LIII/293/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wałcz nr XVII/96/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1428.UCHWAŁA NR LIII/289/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1429.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1430.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1431.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU0.04 kbDokument Word(*.doc)
1432.SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo,0.03 kbDokument Word(*.doc)
1433.Uchwały Rady Gminy : Nr XXXVII/204/09 z dnia 30.06.2009r oraz XXXVII/205/09 z dnia 30.06.2009r wraz z załącznikami0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1434.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej0.04 kbDokument Word(*.doc)
1435.REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1436.PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW - Wójta Gminy Wałcz0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1437.PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY WAŁCZ.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1438.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wałcz na 2011 rok.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1439.Uchwała Regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wałcz na 2011 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1440.Uchwała Regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały Gminy Wałcz o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2015.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1441.Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1442.Załącznik Nr 16 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1443.Załącznik Nr 15 - Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przeznaczone na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w 2010 roku0.04 kbDokument Word(*.doc)
1444.Załącznik Nr 14 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
1445.Załącznik Nr 13 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
1446.Załącznik Nr 12 - Limity wydatków na wieloletnie programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowsk0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1447.Załącznik Nr 11 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1448.Załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1449.Załącznik Nr 9 - Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1450.Załącznik Nr 8 - Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2010 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1451.Załącznik Nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy w 2010 r.0.04 kb()
1452.Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.0.04 kb()
1453. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1454.Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody0.04 kb()
1455.Załącznik Nr 3 - WYDATKI – podział wg rodzaju0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1456.Załącznik Nr 2 - WYDATKI budżetu gminy w 2010 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1457.Załącznik Nr 1 - DOCHODY – podział według źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1458.Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2010 rok0.05 kbDokument Word(*.doc)
1459.Załącznik Nr 11 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2011 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1460.Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe udzielone w 2011 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finnasów publicznych0.04 kb()
1461.Załącznik Nr 9 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.0.04 kb()
1462.Załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy w 2011 roku0.04 kb()
1463.Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.0.04 kb()
1464.Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku0.04 kb()
1465.Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budzetu Gminy w 2011 roku budżetu Gminy w 2011 r.0.04 kb()
1466.Załącznik Nr 4 - WYDATKI – PODZIAŁ WG RODZAJU0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1467.Załącznik Nr 3 - WYDATKI budżetu gminy w 2011 roku0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1468.Załącznik Nr 2 - DOCHODY – PODZIAŁ WG RODZAJU0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1469.Załącznik Nr 1 - DOCHODY – podział wg źródła pochodzenia0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1470.Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2011 rok0.05 kbDokument Word(*.doc)
1471.SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospo0.03 kbDokument Word(*.doc)
1472.SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
1473.Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów Gminy Wałcz w 20090.04 kbDokument Word(*.doc)
1474.Załącznik nr 5 - WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WAŁCZ W 2009 ROKU0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1475.Załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków Gminy Wałcz w 2009 roku0.04 kbDokument Word(*.doc)
1476.Załącznik nr 3 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2009 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1477.Załącznik nr 2 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU0.04 kbDokument Word(*.doc)
1478.Załącznik nr 1 - Wykaz dotacji celowych przekazanych w 2009 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami, a także na real0.04 kb()
1479.UCHWAŁA NR LV/306/10 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1480.UCHWAŁA NR LV/307/10 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1481.UCHWAŁA NR LV/308/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1482.UCHWAŁA NR LV/305/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1483.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.08 kbDokument Word(*.doc)
1484.DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1485.ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1486.Witold Rup0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1487.Teresa Tunkiewicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1488.Tadeusz Biernat0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1489.Sylwia Walczak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1490.Robert Gąsiorowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1491.Piotr Świderski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1492.Marian Leśniak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1493.Krzysztof Wieczorek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1494.Jan Uran0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1495.Jan Kurowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1496.Florian Guzowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1497.Dariusz Szałowiński0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1498.Bogusława Wojdyła0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1499.Aldona Piaskowska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1500.Agnieszka Cybulska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1501.Adrian Szatkowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1502.Załącznik do zarządzenia nr 22/2010 z dnia 10.06.2010r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1503.Załącznik do zarządzenia Nr 24/10 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 20 czerwca 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1504.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1505.Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1506.Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1507.Załacznik do Zarządzenia nr 30/10 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 04 lipca 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1508.Załącznik do Zarządzenia nr 33/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 12 lipca 2010 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1509.Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21.07.2010r. - REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1510.WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZADKOWEGO NIERUCHOMOSCI0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1511.WNIOSEK O OPINIE W SPRAWIE ZGODNOSCI PROPONOWANEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOSCI0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1512.WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOSCI0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1513.WNIOSEK O WYDANIE ZASWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1514.WNIOSEK O WYPIS / WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WAŁCZ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1515.Załącznik do uchwały Nr IV/17/11 - RAMOWY PLAN PRACY Rady Gminy Wałcz na rok 2011.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1516.Załącznik do Uchwały Nr III/8/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI W ROKU 2011.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1517.Załącznik do Uchwały nr III/10/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. - Gminny program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1518.Załacznik do Uchwały nr III/11/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 r. - Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 20130.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1519.Uchwała NR III/12/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/303/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów p0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1520.Uchwała nr VI/28/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2011 roku.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1521.Uchwała nr VI/29/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2011 roku.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1522.Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1523.Wzór umowy0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1524.Wzór oferty realizacji zadania publicznego.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1525.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1526.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wałcz na lata 2011 - 2014.0.04 kb()
1527.Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1528.Wzór oferty realizacji zadania publicznego. [Wersja Word]0.04 kbDokument Word(*.doc)
1529.Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego. [Wersja Word]0.04 kbDokument Word(*.doc)
1530.SIWZ - Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na budowę kanalizacji sanitarnej odcinków : Chwiram - Wałcz, Naki0.07 kbDokument Word(*.doc)
1531.Mapka poglądowa.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1532.Odpowiedzi na pytania.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1533.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1534.Ogłoszenie o zmianie SIWZ.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1535.SIWZ po zmianach.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1536.Zawiadomienie o zmianie w SIWZ.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1537.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Różewo0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1538.Załacznik do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wałcz na finansowanie i dofinansowanie kosztów budowy oczyszczaln0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1539.Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Wałcz na dzien 31 grudnia.0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1540.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Rudki.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1541.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Szwecja i Różewo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1542.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Rutwica0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1543.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1544.SIWZ - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Witankowo - Czapla - Wiesiółka oraz Nakielno - Rutwica - Prusinowo - Prusinówko i części wsi Zdbice.0.07 kbDokument Word(*.doc)
1545.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Ostrowiec.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1546.SIWZ - Usługi komunalne w tym : wywóz osadów , czyszczenie kanałów odpływowych, czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1547.Zawiadomienie o zmianie w SIWZ.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1548.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1549.Agnieszka Żebrowska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1550.Elżbieta Kowalska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1551.Halina Stachowiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1552.Jan Krzysztoń0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1553.Janusz Bartczak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1554.Krystyna Marchwiak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1555.Krystyna Światowa0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1556.Mirosława Bartczak0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1557.Piotr Świderski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1558.Renata Ciołek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1559.Stafania Olechnowicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1560.Sylwia Siemko0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1561.Joanna Rychlik-Łukasiewicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1562.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.08 kbDokument Word(*.doc)
1563.UCHWAŁA NR VII/32/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1564.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Rudki - Jarogniewie.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1565.Projekt budowlany cz.II0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1566.Projekt budowlany cz.I0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1567.Przedmiar robót0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1568.Opis techniczny0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1569.Witold Rup0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1570.Teresa Tunkiewicz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1571.Tadeusz Biernat0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1572.Sylwia Walczak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1573.Robert Gąsiorowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1574.Marian Leśniak0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1575.Maria Kobiałko - Morawska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1576.Krzysztof Wieczorek0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1577.Jan Uran0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1578.Jan Kurowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1579.Florian Guzowski0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1580.Dariusz Szałowiński0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1581.Bogusława Wojdyło0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1582.Aldona Piaskowska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1583.Agnieszka Cybulska0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1584.Adrian Szatkowski0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1585.Informacja o udzielonej pomocy bublicznej za 2010 rok - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.0.08 kbDokument Excel(*.xls)
1586.SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołatnik.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1587.Przedmiar robót0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1588.Opis techniczny0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1589.Projekt budowlany0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1590.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Strączno0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1591.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Rudki0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1592. Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1593.Wniosek o przyznanie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1594.Odpowiedzi na pytania.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1595.UCHWAŁA NR VIII/35/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1596.UCHWAŁA NR VIII/36/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII / 32 /2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego,0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1597.SOŁECTWA GMINY WAŁCZ - KADENCJA 2010-20140.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1598.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dabrowskiego 60.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1599.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.0.08 kbDokument Word(*.doc)
1600.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.08 kbDokument Word(*.doc)
1601.Decyzja G.K. 6220.80.2011 kopalina pospolita kruszywa naturalnego0.05 kbDokument Word(*.doc)
1602.Postanowienie w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Gostomii na działce nr 188.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1603.SIWZ - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz0.04 kbDokument Word(*.doc)
1604.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 listopada 2010 roku - projekt uchwały WPF 20110.05 kbDokument Word(*.doc)
1605.Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wałcz na lata 2011 - 20140.07 kb()
1606.Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2011 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1607.Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dotacje celowe udzielone w 2011 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finnasów publicznych0.05 kb()
1608.Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.0.04 kb()
1609.Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Rady Gminy - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy w 2011 roku0.04 kb()
1610.Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r0.04 kb()
1611.Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku0.04 kb()
1612.Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy - Przychody i rozchody budzetu Gminy w 2011 roku0.04 kb()
1613.Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy - WYDATKI – PODZIAŁ WG RODZAJU0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1614.Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy - WYDATKI budżetu gminy w 2011 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1615.Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy - DOCHODY – PODZIAŁ WG RODZAJU0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1616.Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy - DOCHODY – podział wg źródła pochodzenia0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1617.SIWZ - Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Szwecji.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1618.Załącznik 1, 3, 4 do WPF na 2011 r.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1619.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2010 - projekt uchwały budżetowej0.06 kbDokument Word(*.doc)
1620.Informacja opisowa do uchwały budżetowej0.07 kbDokument Word(*.doc)
1621.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wałcz za I półrocze 2010 roku.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1622.ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 30 czerwiec 2010 ROKU.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1623.ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 30 czerwiec 2010 ROK0.05 kbDokument Word(*.doc)
1624.WYKAZ PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI GMINY WAŁCZ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU 0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1625. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wałcz Nr 55/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1626.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Wałczu Nr 52/2010 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1627.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy w Wałczu Nr 52/2010 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1628.Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy w Wałczu Nr 52/2010 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK 0.03 kbDokument Word(*.doc)
1629.Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy w Wałczu Nr 52/2010 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU0.03 kbDokument Excel(*.xls)
1630.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Wałczu Nr 47/2010 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU0.03 kbDokument Excel(*.xls)
1631.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Wałcz Nr 36/2010 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE DOCHODÓW 0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1632.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wałcz Nr 36/2010 - ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE WYDATKÓW0.03 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1633.Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Wałcz Nr 36/2010 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2010 ROK 0.03 kbDokument Word(*.doc)
1634.Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Wałcz Nr 36/2010 - LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY WAŁCZ W 2010 ROKU0.03 kbDokument Excel(*.xls)
1635.SIWZ - Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120.07 kbDokument Word(*.doc)
1636.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1637.SIWZ - Remont dachów w budynku głównym i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szwecji Gm. Wałcz0.06 kbDokument Word(*.doc)
1638.Przedmiar robót [zip]0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1639.Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1640.Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Nr 34)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1641.Opinia z przeglądu stanu technicznego dachu.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1642.Opinia z przeglądu stanu technicznego dachu. (2)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1643.ODPOWIEDZI NA PYTANIA.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1644.ZASADY POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ PRZEZ GMINĘ WAŁCZ NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1645.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WAŁCZ PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UTYLIZACJĄ ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH0.05 kbDokument Word(*.doc)
1646.ZAWIADOMIENIE0.05 kbDokument Word(*.doc)
1647.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU0.06 kbDokument Word(*.doc)
1648.SIWZ - Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120.05 kbDokument Word(*.doc)
1649.SIWZ - Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1650.ODPOWIEDZI NA PYTANIA.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1651.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy0.08 kbDokument Word(*.doc)
1652.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - zmiana sposobu użytkowania0.09 kbDokument Word(*.doc)
1653.SIWZ - Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwiramie0.05 kbDokument Word(*.doc)
1654.Przedmiary robót0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1655.projekt budowlany - Branża sanitarna0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1656.Projekt budowlany - Branża elektryczna - Opis techniczny0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1657.Projekt budowlany - Branża elektryczna - Rysunki0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1658.Projekt budowlany - Branża budowlana - Opis techniczny i BIOZ0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1659.PLAN SYTUACYJNY0.06 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1660.Projekt budowlany - Branża budowlana - rysunki0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1661.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1662.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1663.Unieważnienie postępowania.0.06 kbDokument Word(*.doc)
1664.Opinia z przeglądu stanu technicznego dachu (2)0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1665.Opinia z przeglądu stanu technicznego dachu.0.07 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1666.Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego0.08 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1667.Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Nr 34)0.09 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1668.Przedmiar robót [zip]0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1669.SIWZ - Remont dachów w budynku głównym i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szwecji Gm. Wałcz.- 20.06 kbDokument Word(*.doc)
1670.SIWZ - Remont placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Wałcz.0.07 kbDokument Word(*.doc)
1671.Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz z dnia 2 września 2011r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Wałcz w wyborach do Sejmu i Senatu zar0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1672.SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY: Montaż solarnych systemów oświetleniowych na terenie gminy Wałcz.0.04 kbDokument Word(*.doc)
1673.Dokumentacja techniczna0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1674.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1675.ODPOWIEDZI NA PYTANIA0.06 kbDokument Word(*.doc)
1676.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Lubno.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1677.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Strączno dz. nr 80/1.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1678.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Czapla.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1679.Przedmiar robót.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1680.SIWZ - Wykonanie remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szwecji Gm. Wałcz0.06 kbDokument Word(*.doc)
1681.ODPOWIEDZI NA PYTANIA.0.07 kbDokument Word(*.doc)
1682.Wykaz nieruchomości rolnych z zabudowaniami przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Strączno.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1683.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY0.07 kbDokument Word(*.doc)
1684.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.09 kbDokument Word(*.doc)
1685.SIWZ - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i technicznym w Gostomii Gm. Wałcz0.07 kbDokument Word(*.doc)
1686.ZAWIADOMIENIE - Unieważnienie postępowania0.06 kbDokument Word(*.doc)
1687.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1688.Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty zaległy podatek w roku 2010.0.03 kbDokument Word(*.doc)
1689.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu (Chwiram)0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1690.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Czapla0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1691.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Prusinowo.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1692.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Różewo.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1693.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Rudki.0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1694.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1695.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Strączno.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1696.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Chwiram.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1697.PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.0.05 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1698.Odpowiedzi na zapytania0.05 kbDokument Word(*.doc)
1699.Załącznik - Regulamin pracy komisji przetargowej.0.07 kbDokument Word(*.doc)
1700.SIWZ - Usługi edukacyjne w ramach projektu systemowego: Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość0.06 kbDokument Word(*.doc)
1701.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.04 kbDokument Word(*.doc)
1702.SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Różewo, Gostomia, Chwiram oraz sporządzenie miejscowego planu z0.06 kbDokument Word(*.doc)
1703.Załącznik nr 5 do SIWZ - Uchwała 2550.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1704.Załączni nr 5 do SIWZ - Uchwała 2540.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1705.DECYZJA - G.K.6220.271.2011 - o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację - budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Popowo. 0.06 kbDokument Word(*.doc)
1706.SIWZ - Dostawę pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych z terenu gminy Wałcz w ramach projektu systemowego: Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w p0.06 kbDokument Word(*.doc)
1707.Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2011 - REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1708.Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 - REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ.0.07 kbDokument Word(*.doc)
1709. Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1710. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-10.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1711.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Brzezinki.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1712.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.0.08 kbDokument Word(*.doc)
1713.UCHWAŁA NR XIII/59/ 2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1714.UCHWAŁA NR XIII/60/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr XL/223/09 z dnia 29 października 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1715.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1716.Załacznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1717.Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2011: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Wałcz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1718.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 6.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1719.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGI 0.07 kbDokument Word(*.doc)
1720.INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 0.08 kbDokument Word(*.doc)
1721.SIWZ - Dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych 0.06 kbDokument Word(*.doc)
1722.Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Wałcz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1723.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 0.07 kbDokument Word(*.doc)
1724.Uchwała Nr XI/49/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1725.DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI (N)0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1726.INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOSCI, ROLNEGO (N)0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1727.Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Rady Gminy - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2012 ROK0.04 kbDokument Word(*.doc)
1728.Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1729.Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dotacje celowe udzielone w 2012 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finasów publicznych 0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1730.Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1731.Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Rady Gminy - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy w 2012 roku0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1732.Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 200.04 kbDokument Excel(*.xls)
1733.Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy - Dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1734.Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy - Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2012 roku.0.04 kbDokument Excel(*.xls)
1735.Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy - WYDATKI – PODZIAŁ WG RODZAJU0.04 kbArchiwum ZIP(*.zip)
1736.Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy - WYDATKI budżetu gminy w 2012 roku0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1737.Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy - DOCHODY – PODZIAŁ WG RODZAJU0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1738.Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy - DOCHODY – wg źródła pochodzenia.0.04 kbRTF (Rich Text Format)(*.rtf)
1739.Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2012 rok0.06 kbDokument Word(*.doc)
1740.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 listopada 2011 roku - Projekt uchwały budżetowej0.06 kbDokument Word(*.doc)
1741.Uchwała Nr CXLI/534/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2011 roku.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1742.Wniosek o wycięcie drzewa.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1743.SIWZ - Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrze0.04 kbDokument Word(*.doc)
1744.Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Liderek0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1745. UCHWAŁA NR XII/50/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1746.UCHWAŁA NR XII/51/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1747.UCHWAŁA NR XII/52/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1748.UCHWAŁA NR XII/53/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej. 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1749.Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego - Czwórka0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1750.Ankieta oceny pracy urzędu i urzędnika.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1751.Kontrola zarządcza - informacje.0.05 kbDokument Word(*.doc)
1752.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1753.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Rudki.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1754.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Laski Wałeckie.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1755.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Kłębowiec.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1756.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Chwiram.0.06 kbDokument Excel(*.xls)
1757.Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/62/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1758.Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/62/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wałcz na lata 2012 - 20150.04 kbDokument Word(*.doc)
1759.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1760.Załacznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA 2012 ROK0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1761.Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - Dotacje podmiotowe udzielone z budetu Gminy na zadania realizowane przez podmioty nienaleace do sektora fi0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1762.Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - Dotacje celowe udzielone w 2012 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienaleace do sektora0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1763.Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oswiatowych jednostek budetowych w 2012 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1764.Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budetu Gminy w 2012 roku0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1765.Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminy zwiazane z realizacja zadan wykonywanych na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu tery0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1766.Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody i wydatki budżetu Gminy zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zle0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1767.Załacznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2012 roku 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1768.Załacznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - WYDATKI – PODZIAŁ WG RODZAJU.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1769.Załacznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - WYDATKI budżetu gminy w 2012 roku0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1770.Załacznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy W Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - DOCHODY – PODZIAŁ WG RODZAJU0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1771.Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wałczu Nr XIV/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - DOCHODY – wg zródła pochodzenia0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1772.Uchwała Nr XV/80/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy W0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1773.UCHWAŁA NR XIV/61/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1774.SIWZ - Wykonanie w latach 2012-2014 wycen nieruchomości zleconych przez Gminę Wałcz0.09 kbDokument Word(*.doc)
1775.Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 listopada 2011 roku - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2012-2015. 0.05 kbDokument Word(*.doc)
1776.Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych - WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.0.05 kbDokument Excel(*.xls)
1777.Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wałcz na lata 2012 - 2015.0.04 kb()
1778.Uchwała Nr CXLI/535/Z/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2011 roku.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1779.SIWZ - DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJ0.03 kbDokument Word(*.doc)
1780.załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia0.07 kbDokument Word(*.doc)
1781.ZAWIADOMIENIE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA0.05 kbDokument Word(*.doc)
1782.Formularz wyceny przedmiotu zamówienia0.07 kbDokument Word(*.doc)
1783.WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZADKOWEGO NIERUCHOMOSCI0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1784.Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych na potrzeby Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz.0.06 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1785.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/206/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009 r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1786.Załączni nr 1 doUchwały Nr XXXVII/207/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009 r. 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1787.Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/208/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009 r. 0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1788.Załącznik nr 1 doUchwały Nr XXXVII/209/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009r.0.03 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1789.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.0.1 kbDokument Word(*.doc)
1790.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ0.05 kbDokument Word(*.doc)
1791.Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/65/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2011 r.0.11 kbDokument Word(*.doc)
1792.Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli\\\" POUFNE\\\" w Urzędz0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1793.Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie określenia procedury w zakresie dopuszczenia do pracy na stanowiskach albo zlecania prac związanych z dostępem do informa0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1794.Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności oraz określania listy rodzajów pr0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1795.Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia planu bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobo0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1796.Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1797.Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wałcz na lata 2011-2014.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1798.Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania procedury komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Gminy Wałcz.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1799.Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1800.Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach...0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1801.Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14.12.2011 roku w sprawie opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Chwiramie0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1802.Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1803.Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1804.Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w rama0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1805.Załącznik do Uchwały nr X /45/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2011r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1806.Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/46/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1807.Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/46/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1808.Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/46/20110.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1809.Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa 0.05 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1810.Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeta0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1811. Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki na mienie Gminy Wałcz.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1812.Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1813.Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1814.Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1815.Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1816.Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1817.Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1818.Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1819.Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1820.Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1821. Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej gminy Wałcz.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1822.Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1823.Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1824.Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1825.Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w ramach0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1826.Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o pzebiegu przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finanso0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1827.Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1828.Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1829.Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie Pani Elżbiecie Kowalskiej.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1830.Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych osobom fizycznym i pozostałym podmiotom do budowy oczyszczalni ścieków w 2011 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1831.Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie w Gminie Wałcz.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1832.Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wałcz w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 paździ0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
1833.Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.0.04 kbAdobe Acrobat Rider(*.pdf)
 
Bezpłatne oprogramowanie pozwalające na oglądnięcie w/w plików
Adobe Acrobat Rider (*.pdf)
OpenOffice (*.doc,*.xls,*.rtf)
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011