Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
OCHRONA ŚRODOWISKA - DECYZJE I ZEZWOLENIA

ROK 2011

- DECYZJA - G.K.6220.271.2011 - o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację - budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Popowo.

- Decyzja G.K. 6220.109.2011.JM o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - tuczu trzody chlewnej w ilości do 1.990 sztuk.

- Decyzja G.K.6220.94.2011.JM w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczania kabin przenośnych, oczyszczanie zbiorników bezodpływowych ze szlamów o

- Decyzja G.K. 6220.80.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu przez remont istniejącej nawierzchni bitumicznej pt.  „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 179 na odcinku Gostomia-Szydłowo”.

 

ROK 2010

- Decyzja RB OŚ 6134(536)2010 w sprawie wniosku firmy Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie g

- Decyzja RB OŚ 6134(518)2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - wydobywanie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża „Wałcz Drugi”

- Postanowienie RB OŚ 6134(103)2010 w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz o mocy całkowitej 120 M wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie gmin: Wałcz i Szydłowo.

- Postanowienie RB OŚ 6134(78)2010 w sprawie budowy pojedynczej elektrowni wiatrowej Enercon-82 o mocy jednostkowej 2,0 MW zlokalizowaną na działce nr 17/1 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz.


ROK 2008

Decyzja RB GR 6134 (3) 2008 W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA - tucz trzody chlewnej (wieś Dobino)

Decyzja RB GR 6134 (1) 2008 W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA - chów trzody chlewnej


ROK 2006

- Decyzja RB GR 6134 (10) 2006 W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEBUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ.

- DECYZJA NR 01/06 W SPRAWIE UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA USUWANIE ODPADÓW Z TERENU GMINY WAŁCZ PRZEZ FIRMĘ "EKO - FIUK" S.C.

- Decyzja RB OŚ 6134 (13) 2006 w sprawie wycięcia drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2309Z Karsibór-Kłębowiec oraz drogi powiatowej nr 2323Z Golce-Szwecja na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu.


ROK 2005

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości ostrowiec (działka 96/4)

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej  PTC Era w miejscowości Różewo (działka 229/3)

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA w miejscowości Szwecja (działka 399/1)

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa i modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej ERA w miejscowości Lubno (działka 56/5)

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowie stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej PLUS GSM realizowanej w miejscowości Gostomia (działka nr 121)

- Decyzja w sprawie wycięcia czterech drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 178 na wniosek Rejonu Dróg Publicznych w Drawsku Pom.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-11-24 23:27:50
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-11-24 13:01:34 »
Przeczytaj rwnie:
Decyzja 6134-3-2005
Decyzja 6134-2-2005
Decyzja 6134-1-2005
Decyzja 6134-4-2005
Decyzja 6134-5-2005
Decyzja RBO 3164 -1-2006
DECYZJA NR 01/06 W SPRAWIE UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA USUWANIE ODPADW Z TERENU GMINY WACZ
Decyzja RB O 6134 913) 2006
Decyzja RB GR 6134 (10) 2006
Decyzja RB GR 6134 (1) 2008 W SPRAWIE RODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIWZICIA - chw trzody chlewnej
Decyzja RB GR 6134 (3) 2008 W SPRAWIE RODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIWZICIA - tucz trzody chlewnej (wie Dobino)
Postanowienie RB O 6134(78)2010 w sprawie budowy pojedynczej elektrowni wiatrowej Enercon-82 o mocy jednostkowej 2,0 MW zlokalizowan na dziace nr 17/1 w obrbie Wacz 112 gm. Wacz.
Postanowienie RB O 6134(103)2010 w sprawie okrelenia zakresu raportu o oddziaywaniu na rodowisko przedsiwzicia polegajcego na budowie Zespou Elektrowni Wiatrowych Wacz o mocy cakowitej 120 M
Decyzja RB O 6134(518)2010 o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsiwzicia - wydobywanie kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze zoa „Wacz Drugi”
Decyzja RB O 6134(536)2010 w sprawie wniosku firmy Remondis Sanitech Pozna Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na wiadczenie usug odbioru odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie g
Decyzja G.K.6220.94.2011.JM w sprawie wydania zezwolenia na wiadczenie usug oprniania zbiornikw bezodpywowych, oczyszczania kabin przenonych, oczyszczanie zbiornikw bezodpywowych ze szlamw o
Decyzja G.K. 6220.109.2011.JM o rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsiwzicia - tuczu trzody chlewnej w iloci do 1.990 sztuk
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 DECYZJA - G.K.6220.271.2011 - o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację - budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Popowo.
 Decyzja G.K. 6220.80.2011 kopalina pospolita kruszywa naturalnego
 Decyzja RBOŚ 6134(1)2006
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011