Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie XV Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy
   Wałcz

                    O B W I E S Z C Z E N I E !

Zawiadamia się, że w dniu  30 stycznia 2012r. o godz. 15,oo odbędzie się XV  SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ. Sesja odbędzie się sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8.

   Planowany porządek obrad:


1.Sprawy organizacyjne:
   a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Wnioski i zapytania radnych.

3.Omówienie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2012.

4.Plan w zakresie remontów dróg  gminnych na rok 2012.

5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

6.Głosowanie nad uchwałami :

1) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012  rok,
2) w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu,
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016,
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Wałcz na lata 2012-2016,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012,
6) zmieniająca uchwałę  nr XIV/68/2011  Rady Gminy Wałcz z dnia  29 grudnia 2011r.  w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,
7) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2012.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych,

8. Zakończenie sesji.

 


Przewodniczący Rady Gminy  Wałcz

Dariusz  Szałowiński

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2012-01-23 23:32:54
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2012-01-23 23:32:54 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160012