Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie XIII Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy Wałcz


O B W I E S Z C Z E N I E !


Zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2011r. o godz. 15,oo odbędzie się XIII SESJA RADY GMINY WAŁCZ. Sesja odbędzie się sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.

Proponowany porządek obrad:1.Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2.Wnioski i zapytania radnych.


3.Prezentacja projektu budżetu gminy na rok 2012.


4.Omówienie I etapu naboru wniosków do LGD Lider Wałecki.


5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


6.Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.


7.Głosowanie nad uchwałami :


1) w sprawie programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2012.

3) w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 2313Z,

4) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

5) w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.


8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.


9. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Wałcz

Dariusz Szałowiński


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-11-24 12:28:23
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-11-24 12:28:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011