Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie XII Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy Wałcz


O B W I E S Z C Z E N I E !


Zawiadamia się, że w dniu 27 października 2011r. o godz. 15,oo odbędzie się XII SESJA RADY GMINY WAŁCZ. Sesja odbędzie się sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Wnioski i zapytania radnych.

4.Omówienie współpracy Starostwa Powiatowego z Gminą Wałcz w realizacji wspólnych inwestycji na rok 2012.

3.Informacja na temat działalności campingu w Zdbicach w sezonie letnim 2011r.

6.Omówienie strategii odnośnie funkcjonowania oświaty gminnej na najbliższe lata.

7.Budowa elektrowni wiatrowych - perspektywy rozwoju gminy .

8.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

9.Głosowanie nad uchwałami :

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

4) w sprawie stawki opłaty miejscowej,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.

10) Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

11) Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Wałcz

Dariusz Szałowiński

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-10-25 09:33:41
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-10-25 09:33:41 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011