Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje Wyborcze:
Komunikat w sprawie głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

       Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Wałcz  wyznaczona  została Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 9  w Chwiramie.

      Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi do 21 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2011-09-09 11:24:58
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-09-09 11:28:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011