Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 193 w obrębie 61 Dobino gm. Wałcz,

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie niżej wymienionej działki rolnej.

 

 

1.     działka o nr 193 o powierzchni 0,24 ha, w tym dr-0,24 ha położona w obrębie 61 Dobino gm. Wałcz,

2.     wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (37,64 złotego na rok 2011 ),

3.     wysokość wadium wynosi  50 złotych (pięćdziesiąt złotych),

4.     przetarg odbędzie się 22 lipca 2011 r. o godzinie 9.00 w pokoju                 nr 3 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6,

5.      w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby , które wpłacą wadium w oznaczonym terminie ,

6.     umowa dzierżawy sporządzona zostanie na 5 lat z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,

7.     wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz najpóźniej do dnia 21 lipca 2011 r. godziny 14.oo.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując                      1 egzemplarz. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

Informacji o działce  wystawionej do przetargu udziela Joanna Saks (tel. 067 258 02 41 w. 104).

 

 

Do wiadomości:

 

1. sołtys wsi – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,

2. a/a

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Joanna Saks
data udostępnienia: 2011-06-30 15:13:15
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-07-12 22:25:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011