Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie IX Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy Wałcz

 

O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu  28 czerwca 2011r. o godz. 15,oo w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu  odbędzie się IX SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Sprawy organizacyjne :

   a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

   b) zatwierdzenie porządku obrad,

   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2.Wnioski i zapytania radnych.

 

3.Informacja na temat sytuacji na rynku pracy i działań PUP w Wałczu w  zakresie  przeciwdziałania bezrobociu.

 

4.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego za rok 2010 – podjęcie  uchwały.

 

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu .

 

6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 

7.Realizacja podatku rolnego i od nieruchomości za I półrocze 2011r.

 

8.Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej za I półrocze 2011r.

        

9. Głosowanie nad projektami uchwał:

 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

2) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.

 

11. Zakończenie sesji.

 

                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy  Wałcz

Dariusz  Szałowiński

 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2011-06-21 14:27:07
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-06-21 14:27:07 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160012