Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie VIII Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy

   Wałcz

 

                    O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu  24 maja 2011r. o godz. 15,oo w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu  odbędzie się VIII SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Sprawy organizacyjne :

   a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

   b) zatwierdzenie porządku obrad,

   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2.Wnioski i zapytania radnych.

 

4.Informacja na temat funkcjonowania  jednostek OSP na terenie gminy.

 

5.Przygotowanie miejscowości turystycznych i miejsc wypoczynkowych do sezonu letniego 2011.

 

6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

        

7. Głosowanie nad projektami uchwał:

 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

2) w sprawie inkasa opłaty miejscowej,

3) w sprawie powołania zespołu do opracowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników , w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie,

4) w sprawie zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości.

 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.

 

9. Zakończenie sesji.

 

                                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy  Wałcz 

Dariusz  Szałowiński

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-05-19 14:28:25
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-05-19 14:28:25 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011