Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie VI Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy

   Wałcz

 

                    O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu  31 marca 2011r. o godz. 15,oo w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu  odbędzie się VI SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ .

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Sprawy organizacyjne :

   a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

   b) zatwierdzenie porządku obrad,

   c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

2.Wnioski i zapytania radnych.

 

3.Współpraca między Nadleśnictwami a Gminą Wałcz.

 

4.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gminne Zrzeszenie LZS za rok 2010.

 

5.Sprawozdanie z działalności referatu wodno-ściekowego za rok 2010.

 

6.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

        

7. Głosowanie nad projektami uchwał:

 

1) w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz na rok 2011,

2)w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2008r. w  sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki podawane w

tych stołówkach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałcz,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej (Ostrowiec),

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej (Strączno),

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej (Omulno),

6) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy,

7) w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „lider Wałecki”,

8) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.

 

9. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy  Wałcz  

 

Dariusz  Szałowiński

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-03-18 14:48:45
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-03-18 14:48:45 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011