Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie V Sesji Rady Gminy w Wałczu.

O B W I E S Z C Z E N I E !


Zawiadamia się, że w dniu 24 lutego 2011r. o godz. 15,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu odbędzie się V SESJA RADY GMINY WAŁCZ .

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2. Wnioski i zapytania radnych.

3.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu za rok 2010.

4.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

5.Analiza wykorzystania funduszy sołeckich za rok 2010.

6. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wałcz na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wałcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

4) w sprawie zmiany uchwały nr II/6/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2011-2014.


7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


8. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Wałcz


Dariusz Szałowiński 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-02-21 10:32:50
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-02-21 10:32:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011