Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie IV Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy Wałcz

O B W I E S Z C Z E N I E !


Zawiadamia się, że w dniu 27 stycznia 2011r. o godz. 15,oo w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu odbędzie się IV SESJA RADY GMINY WAŁCZ.


Proponowany porządek obrad:


1.Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2.Wnioski i zapytania radnych.

3.Omówienie zasad i kierunków współpracy między Radą Gminy Wałcz i Radą Powiatu Wałeckiego.

4.Prezentacja multimedialna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi pt. „Druga Szansa”.

5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu,

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

3) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2011,

4) w sprawie zmiany uchwały nr II/4/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Wałcz.


7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.

8. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wałcz

Dariusz Szałowiński 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-01-19 14:51:14
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-01-19 14:51:14 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011