Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nabór pracowników:
Konkurs na stanowisko urzędnicze: referent administracyjny ½ etatu w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie

Konkurs na stanowisko urzędnicze:

referent administracyjny ½ etatu

w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego

w Chwiramie


Dyrektor Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – referent administracyjny w wymiarze ½ etatu.

1.Nazwa stanowiska: referent administracyjny

2.Wymiar czasu pracy: ½ etatu

3.Rodzaj umowy: umowa o pracę na 6 – miesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

4.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły administracyjnej/ekonomicznej;
 • nieposzlakowana opinia.

5.Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów oświatowych;
 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
 • posiadanie cech osobowościowych: komunikatywność, kreatywność, sumienność.

6.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

 • pomoc w prowadzeniu sekretariatu szkoły;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i zleconych spraw inwentarzowych;
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z przepisami;
 • realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego;
 • współpraca z organem prowadzącym.

7.Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenie o niekaralności.


8.Termin i miejsce składania dokumentów:

 • oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ½ etatu”;
 • termin składania ofert – do 15 lipca 2010 r.;
 • dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).


Dyrektor Gimnazjum w Chwiramie
                                                                                             Elżbieta Kowalska

 


 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2010-07-01 13:27:53
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-07-01 13:27:53 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160012