Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Informacje:
Sprawozdanie z realizacji uchwały z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz za rok 2007

Sprawozdanie

z realizacji uchwały z zakresu

przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz

za rok 2007

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. nałożyła na gminy obowiązek :

- promocji zdrowego stylu życia

- prowadzenia działań profilaktycznych informacyjnych i wychowawczych

- leczenie osób uzależnionych od narkotyków

- nadzór nad uprawami roślin,których uzywanie może prowadzić do narkomanii

- zwalczanie niedozwolonego obrotu wytwarzania i przetwarzania narkotyków

- podejmowanie i wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych .

                    W naszej gminie nie mamy zdiagnozowanego środowiska pod względem uzależnienia od narkotyków.

Placówki szkolne na terenie naszej gminy zostały zobowiązane do tworzenia programów profilaktycznych , w których problemy narkotyków i narkomanii są mocno akcentowane i bieżąco realizowane.

                     Ze środków zgromadzonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2007 wsparto działania zajęć profilaktycznych w szkolnych świetlicach socjoterapeutycznych i tak:

- zajęcia warsztatowe „Wiem  i  umiem ,dobrze się bawię”,”Lubię siebie ,dobrze się bawię”,”Lubię ruch”,

- działania na realizację ogólnopolskiego projektu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

- pogadanki na których omawiano zagrożenia związane z narkomanią i alkoholem,

-„Akademia wiedzy”- pogadanki dotyczące spędzania wolnego czasu w lesie nad wodą bez użycia alkoholu , narkotyków i palenia papierosów,

- prace plastyczne pod hasłem „ Szczęśliwa rodzina”

- nasz mały teatr – rozbudzanie zainteresowania psychodramą – wcielanie się w

  role mające na celu pomóc zrozumieć problemy uzależnionych  pod hasłem ”Nie daj się zniewolić”

- spotkania z zachodniopomorskim rzecznikiem praw ucznia  - temat spotkania  "Zagrożenia związane z alkoholem i narkotykami’

- spotkania z psychologiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wałczu na temat agresji i używek,

- realizacja programu „Terapia poprzez sztukę” .

                   Uczniowie uczęszczający na zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych uczą się mówić i zachowywać asertywnie.

Poprzez znajomość praw asertywnych  mogą skutecznie odmawiać zagrożeniom w postaci uzależnień .Uczą się również umiejętności dostrzegania przejawów agresji ,radzenia sobie z nią, unikania wulgaryzmów w trudnych sytuacjach a także umiejętności planowania i podejmowania decyzji gospodarowania własnym czasem. 

 

Sporządziła:

Lucyna Niespodziana

 

 
informacje wprowadził:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Niespodziana
data ostatniej modyfikacji: 10 Marca 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160012