Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Rejestr zmian


2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:49:00
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o pzebiegu przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:45:40
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:41:14
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:36:32
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:33:39
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:27:12
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej gminy Wałcz.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:21:17
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:17:11
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:15:19
przejdź do wpisu >>

2012-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
dział: Zarządzenia 2011
osoba wprowadzająca: Rafał Falkowski
czas akcji: 2012-04-02 / 22:13:48
przejdź do wpisu >>

<< poprzednia  następna >>
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011