Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Komunikaty:
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chwiram.

Wałcz, dnia 27.01.2012r.

GK. 6733.1.10.2012O B W I E S Z C Z E N I E


       Podaję do publicznej wiadomości, że zamieściłem w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz o wydanie decyzji ustalającej cel publiczny dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków sanitarnych i przyłącza wodociągowego do pompowni.

Zakres: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chwiram wraz z likwidacją lokalnego systemu oczyszczalnia ścieków i budową pompowni w celu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Wałczu.


Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w sprawy mogą być składane w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Przemysław Maksymowicz
data udostępnienia: 2012-01-30 14:59:40
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2012-01-30 14:59:40 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011