Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - nieruchomości:
Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek przyległych, czyli 54/2 i 54/3 w miejscowości Czapla na sprzedaż niżej wymienionych działek.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek przyległych, czyli 54/2 i 54/3 w miejscowości Czapla na sprzedaż niżej wymienionych działek.


1. działka o nr 54/1 o powierzchni 0,08 ha, w tym Ps-0,05 ha, Lz-0,05 ha położona w obrębie 60 Czapla gm. Wałcz,
2. KW 17337,
3. Cena netto działki 6.500,00 złotych,
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się 20 lutego 2012 r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6, ,
6. Do ceny działki ustalonej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny przez rzeczoznawcę 250,00 złotych,
7. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

1. działka o nr 54/4 o powierzchni 0,02 ha, w tym W-0,02 ha położona w obrębie 60    Czapla gm. Wałcz,
2. KW 17337,
3. Cena netto działki 900,00 złotych,
4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
5. Przetarg odbędzie się 20 lutego 2012 r. o godzinie 10.00 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6, ,
6. Do ceny działki ustalonej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny przez rzeczoznawcę 250,00 złotych,
7. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24124037121111000043636691 najpóźniej do dnia 15 lutego 2012 r. godziny 14.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Po przetargu sporządzony zostanie protokół uzgodnień nabycia nieruchomości rolnej.
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji o działce  wystawionej do przetargu udziela sie w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 (tel. 067 258 02 41).


Do wiadomości:

1. sołtys wsi – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
2. a/a

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Joanna Saks
data udostępnienia: 2012-01-18 21:18:08
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2012-01-18 21:18:08 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011