Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Komunikaty:
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji wodociągowej z siecią i przyłączami dla miejscowości Dobrogoszcz i Jarogniewie w Gminie Wałcz.

Wałcz, dnia 13.01.2012 r.


GK.6733.1.145.1.2011O B W I E S Z C Z E N I EWójt Gminy Wałcz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowy stacji wodociągowej z siecią i przyłączami dla miejscowości Dobrogoszcz i Jarogniewie w Gminie Wałcz na działkach nr 7/1, 7/5, 14, 6/9, 6/14, 6/13, 6/8, 6/2 obręb nr 0019 Kolno, działkach nr 629/5, 629/2, 628, 619, 617, 629/7, 630/1, 326, 627, 626, 631 obręb nr 0018-Rudki

Inwestor: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz


Strona ma prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wałcz w terminie czternastu dni od umieszczenia niniejszego zawiadomienia.


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Przemysław Maksymowicz
data udostępnienia: 2012-01-16 10:10:11
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2012-01-16 10:10:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011