Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Komunikaty:
Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych dla potrzeb zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz na działkach nr 229, 85/3, 85/4, 82/2, 228,

Wałcz, dnia 05.01.2011 r.


GK.6733.1.135.2.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowy elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu nie wyższym niż 110 kV z rurociągami teletechnicznymi łączącymi elektrownie wiatrowe z systemem elektroenergetycznym, dla potrzeb zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz na działkach nr 229, 85/3, 85/4, 82/2, 228, 163 w obrębie geodezyjnym Gostomia.


Inwestor: MEGAWATT NW Sp . z o.o., Al. Wojska Polskiego 70, 70-479 Szczecin.


Strona ma prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wałcz w terminie czternastu dni od umieszczenia niniejszego zawiadomienia.


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Przemysław Maksymowicz
data udostępnienia: 2012-01-11 11:08:46
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2012-01-12 13:43:58 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011