Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Komunikaty nieaktualne:
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej w miejscowości Ostrowiec.

Wałcz, dnia 19.07.2011r.

GK. 6730.1.98.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Podaję do publicznej wiadomości, że zamieściłem w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań o wydanie decyzji  ustalającej cel publiczny dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie linii kablowej dz. 119, 127, 78/2, 65, 56 i 58 budowie przyłącza kablowego na dz. 56, 54/9, 54/13 oraz remoncie (wymianie) istniejącej linii napowietrznej dz. nr 119, 127, 78/2, 65, 72/1, 70/2, 64/2, 57/3, 73, 58, 56, 55, 54/17, 54/16 i 57/5 w miejscowości Ostrowiec.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w sprawy mogą być składane w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Przemysław Maksymowicz
data udostępnienia: 2011-08-29 08:25:27
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-08-29 08:25:27 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011