Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno.

Wałcz, dnia  19 .11.2010 r.

                     
I n f o r m a c j a
 

o  wynikach sprzedaży działek letniskowych  w miejscowości  Nakielno ,   Gmina Wałcz  w  drodze przetargu nieograniczonego ustnego  przeprowadzonego  w dniu 18 .11.2010 roku o godz. 10- tej .
 

I.Działka  letniskowa

1.  Dz. nr  261   o pow. 700  m2  , KO1W /00020178/8.

2. Właściciel nieruchomości : Gmina Wałcz

3. Cena wywoławcza – nieruchomości -  36.000,00 zł
4. Wysokość wadium  - 3.600,00 zł .
5. Ilość wpłaconych wadium   :  3 
6. Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego :  3

7.  Oferowana cena w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego - 36.360 ,00 zł  + podatek VAT.      Nieruchomość nie jest sprzedawana na raty .
8. Kandydat na  nabywcę nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego -  Marzena Piątek

9.  Przewidywany termin zawarcia umowy w obecności notariusza : 07.12.2010 r. 
 

 

II. Działka letniskowa

1.  Dz. nr  262   o pow. 697  m2, KO1W/00020178/8.
2. Właściciel nieruchomości : Gmina Wałcz

3. Cena wywoławcza – nieruchomości -  39.000,00 zł
4. Wysokość wadium  - 3.900,00 zł .
5. Ilość wpłaconych wadium   :    3  
6. Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego :  3

7. Oferowana cena w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego - 39.390 ,00 zł  + podatek VAT.      Nieruchomość nie jest sprzedawana na raty.
8. Kandydat na  nabywcę nieruchomości w drodze przetargu  nieograniczonego -  Kiewel Stanisław

9.  Przewidywany termin zawarcia umowy w obecności notariusza :  07.12.2010 r.

 

     III. Działka letniskowa

1. Dz. nr  263    o pow. 697   m2  , KO1W/00020178/8.
2. Właściciel nieruchomości : Gmina Wałcz

3. Cena wywoławcza – nieruchomości -  39.000,00 zł
4. Wysokość wadium  - 3.900,00 zł .
5. Ilość wpłaconych wadium   :    3  
6. Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego  nieograniczonego :  3 .
7.Oferowana cena w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego - 39.390 ,00 zł  + podatek VAT .
Nieruchomość nie jest sprzedawana na raty .
8. Kandydat na  nabywcę nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego - Zaniewski Leszek 

9.  Przewidywany termin zawarcia umowy w obecności notariusza : 07.12.2010 r. 
 

 

IV. Działka  letniskowa

1. Dz. nr  348  o pow. 640  m2  , KO1W/000 20178/8
2. Właściciel nieruchomości : Gmina Wałcz

3. Cena wywoławcza – nieruchomości -  33.000,00 zł
4. Wysokość wadium  - 3.300,00 zł .
5. Ilość wpłaconych wadium   :    2  
6. Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego
         nieograniczonego :  2.
7. Oferowana cena w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego- 33.330 ,00 zł  + podatek VAT.
Nieruchomość nie jest sprzedawana na raty.

8. Kandydat na  nabywcę nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego: Marczewski Marcin 

 9.  Przewidywany termin zawarcia umowy w obecności notariusza : 07.12.2010 r. 


Wójt Gminy w Wałczu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno


Lp

Oznaczenie

Nieruchomości

Pow.

nieruchom.

KW


Cena wywoławcza

nieruchomości

1

Dz. nr 261

700 m2

KO1W/00020178/8

36.000,00 zł

netto

2

Dz. nr 262

697 m2

KO1W/00020178/8

39.000,00 zł

netto

3

Dz. nr 263

697 m2

KO1W/00020178/8

39.000,00 zł

netto

4


Dz. nr 348640m2


KO1W/00020178/8


33.000,00 zł

netto


Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2010 roku o godzinie l000 w Urzędzie Gminy Wałcz.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz działki przeznaczone są jako tereny zabudowy letniskowej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej a postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 % podatek VAT .

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A.I O/Wałcz 24124037121111000043636691 najpóźniej do dnia 15.11. 2010 roku do godziny 14°°.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji dotyczących działek wystawionych do przetargu udziela się

w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz przy ulicy Dąbrowskiego 6.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Zofia Chilicka
data udostępnienia: 2010-10-12 15:05:15
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-11-25 12:29:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160439