Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych nr 68/1, 68/2 w miejscowości Lubno.

Wałcz, dnia  18 .11.2010 r.

 

                    

I n f o r m a c j a

 

o  wynikach sprzedaży działek  w miejscowości  Lubno ,  

Gmina Wałcz  w  drodze przetargu nieograniczonego ustnego  przeprowadzonego  w dniu 16.11.2010 roku o godz. 10- tej .

 

I.Działka  budowlana

1.           Dz. nr  68/1   o pow. 1.635  m2  , KO1W /00015267/1.

2.           Właściciel nieruchomości : Gmina Wałcz

3.           Cena wywoławcza – nieruchomości -  59.000,00 zł

4.           Wysokość wadium  - 5.900,00 zł .

5.           Ilość wpłaconych wadium   :    1   

6.           Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego :  1                                                                 

7.           Oferowana cena w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego

   brak

   Nieruchomość nie jest sprzedawana na raty .

8.           Kandydat na  nabywcę nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego – brak.                                                                                           

     

  

 

 

 

       II. Działka budowlana

1.           Dz. nr  68/2 o pow. 1.472  m2  , KO1W/00015267/1

2.           Właściciel nieruchomości : Gmina Wałcz

3.           Cena wywoławcza – nieruchomości -  53.000,00 zł

4.           Wysokość wadium  - 5.300,00 zł .

5.           Ilość wpłaconych wadium   :    1  

6.           Liczba osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego :  1

7.           Oferowana cena w trakcie przetargu ustnego nieograniczonego 53.530,00 zł  + podatek VAT . Nieruchomość nie jest sprzedawana na raty .

8.           Kandydat na  nabywcę nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego-  Szulc Andrzej 

 9.  Przewidywany termin zawarcia umowy w obecności notariusza :  07.12.2010. 


 Wójt Gminy w Wałczu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Lubno


Lp

Oznaczenie

Nieruchomości

Pow.

nieruchom.

KW


Cena wywoławcza

nieruchomości1

Dz. nr 68/1

1.635 m2

KO1W/00015267/1

59.000,00 zł

netto


2

Dz. nr 68/2

1.472 m2

KO1W/00015267/1

53.000,00 zł

netto


Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2010 roku o godzinie l000 w Urzędzie Gminy Wałcz.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej a postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Wadium należy wnosić w gotówce do kasy Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A.I O/Wałcz 24124037121111000043636691 najpóźniej do dnia 10.11. 2010 roku do godziny 14°°.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji dotyczących działek wystawionych do przetargu udziela się

w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz przy ulicy Dąbrowskiego 6.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Zofia Chilicka
data udostępnienia: 2010-10-12 14:59:22
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-11-25 12:30:26 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160440