Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Komunikaty nieaktualne:
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 4 3498 Lubno wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej - na działce nr 73/2 położonej na terenie wsi Lubno

Wałcz, dnia 01.04.2009 r.

RB.B. 7331-01/32/2/06/09

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o zmianie decyzji Nr RB.P.7331- 9/06 z dnia 21.06.2006 r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na:

rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 4 3498 Lubno wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej - na działce nr 73/2 położonej na terenie wsi Lubno.

Strona ma prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wałcz w terminie czternastu dni od umieszczenia niniejszego zawiadomienia.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Przemysław Maksymowicz
data udostępnienia: 2009-07-22 11:18:38
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-07-22 11:21:05 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160012