Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Obecnie trwają prace nad poszerzaniem funkcjonalności skrzynki. Za funkcjonowanie platformy e-PUAP odpowiada Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

W celu korespondencji z Urzędem Gminy Wałcz za pomocą paltformy e-PUAP należy wykonać następujące czynności:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki "Katalog Usług"  i wyszukać podmiot:  Gmina(wiejska)Wałcz

Instrukcja wyszukiwania podmiotów

3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem formularzy elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Wałcz. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji "Szczegółowe Informacje" zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

5. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów zapraszamy w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Interesanta Gminy Wałcz mieszczącego się na parterze budynku urzędu. W tym przypadku przyjmowane są następujące nośniki danych:

  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD-RW

(Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.)

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
         a. DOC, RTF
         b. XLS
         c. CSV
         d. TXT
         e. GIF, TIF, BMP, JPG
         f. PDF
         g. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2008-06-20 12:19:28
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-03-05 10:17:55 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160439