Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Komunikaty nieaktualne:
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w obrębie wsi Kłębowiec

Wałcz, dnia 07.02.2008 r.

RB.B 7331-01/137/1/07/08

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wałcz na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w obrębie wsi Kłębowiec nr 44150.01, na działce nr 61/6.

Strona ma prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wałcz w terminie czternastu dni od umieszczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

PIOTR ŚWIDERSKI

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2008-04-02 11:22:22
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2008-04-02 11:23:58 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011